Choking Charlie to model toru osoby dorosłej, przeznaczony specjalnie do ćwiczenia rękoczynu Heimlicha – naciśnięcia przepony w celu wypchnięcia przedmiotu z tchawicy osoby zadławionej. Realistycznie odwzorowane cechy anatomiczne i symulacja reakcji na sztuczne ciało obce pozwalają ćwiczącym łatwo opanować tę ratującą życie technikę.

 

  • Tors wymodelowany zgodnie z anatomią
  • Odlew wykonany na podstawie autentycznego materiału anatomicznego
  • Szkolenie w wykonywaniu naciśnięć przepony (rękoczyn Heimlicha) z użyciem sztucznego ciała obcego