Szkolenie z użyciem manekina Nursing Baby obejmuje ćwiczenia w osłuchiwaniu pacjenta, wykonywaniu wlewów dożylnych i śródkostnych, ocenianiu kształtu ciemiączka, cewnikowaniu moczowodu i ogólnej opiece pediatrycznej. Manekin nie ma sobie równych, jeśli chodzi o szkolenie kliniczne w zakresie podstawowych zabiegów szpitalnej opieki pediatrycznej.

*Do obsługi manekina Nursing Baby w wersji SimPad potrzebny jest sprzedawany osobno system SimPad.  Więcej informacji można znaleźć na stronie systemu SimPad.

Zalety produktu:

 • Skuteczne narzędzie szkoleń w zakresie szpitalnej opieki nad niemowlętami
 • Na podstawie gotowych, zaprogramowanych scenariuszy można przeprowadzić szkolenia zgodne z ustalonym wzorcem, natomiast dzięki scenariuszom adaptowanym przez użytkownika we własnym zakresie oraz narzędziom pozwalającym instruktorowi sterować przebiegiem ćwiczenia, można dostosować szkolenie do indywidualnych potrzeb’uczestników
 • Skuteczne narzędzie szkolenia w zakresie opieki specjalnej nad niemowlętami
 • Skuteczne i oszczędne w eksploatacji narzędzie realizacji scenariuszy szkoleń, dotyczących postępowania medycznego i opieki nad niemowlętami reprezentującymi mniej lub bardziej typowe przypadki, w różnych warunkach klinicznych i w trakcie transportu szpitalnego
 • Trwała, odporna konstrukcja manekina pozwala na wiele lat użytkowania

  

Właściwości i cechy produktu:

 • Ciemiączka: prawidłowe, wybrzuszone i zapadnięte, stanowiące pomoc w kształceniu umiejętności oceny i diagnozowania
 • Głowa z wyraźnie zaznaczonymi cechami anatomicznymi, tchawica i przełyk oraz zaprojektowane na potrzeby symulacji płuca i żołądek umożliwiają ćwiczenie wielu zabiegów, w tym zakładanie zgłębnika nosowo-żołądkowego i ustno-żołądkowego, pielęgnację i udrażnianie tchawicy oraz wprowadzanie, zabezpieczanie i pielęgnację rurek dotchawiczych
 • Ręka i noga do wlewów dożylnych, z ruchomymi stawami, służą do ćwiczeń w zakresie kaniulacji żył, podawania leków oraz pielęgnacji i utrzymania miejsca wkłucia.
 • Leki i płyny można podawać poprzez dostęp piszczelowy na guzowatości piszczeli i kostce przyśrodkowej
 • Rurka przetoki żołądkowej pozwala ćwiczyć zabiegi pielęgnacji przetoki i podawania pokarmu
 • Możliwość odsłuchiwania symulowanych, prawidłowych i nieprawidłowych tonów serca, oddechu i dźwięków z jelit
 • Wymienne genitalia umożliwiają cewnikowanie moczowodu z powrotem płynu, symulację pomiaru temperatury w odbycie i aplikowanie czopków.