Podstawowe umiejętności z zakresu opieki pediatrycznej

Manekin Nursing Kid, będący realistycznym odwzorowaniem sześcioletniego dziecka, został skonstruowany jako pomoc w opartych na scenariuszach szkoleniach z zakresu opieki i postępowania w przypadkach pediatrycznych. Manekin nadaje się znakomicie do szkolenia klinicznego obejmującego mniej i bardziej typowe sytuacje w leczeniu szpitalnym pacjentów pediatrycznych, w tym ocenę i pielęgnację ran, pierwszą pomoc i postępowanie w przypadku maltretowania dzieci.

Skuteczne osiąganie celów edukacyjnych

Manekin Nursing Kid pozwala zdobywać kluczowe umiejętności wymagane od osób opiekujących się małymi pacjentami. Konstrukcja manekina spełnia wymogi szkoleniowe   z zakresu opieki pediatrycznej i ułatwia symulacje pomocne w kształceniu umiejętności przewidzianych w programach szkolenia pielęgniarskiego.

Właściwości manekina Nursing Kid:

Ręka do wlewów dożylnych, z ruchomymi stawami, służąca do ćwiczeń w kaniulacji żył, podawaniu leków oraz pielęgnacji i utrzymaniu miejsca wkłucia. Żyły można nakłuwać w dole przedłokciowym i na grzbiecie dłoni. Dostępne są żyły: środkowa, odłokciowa i odpromieniowa. Wymienne męskie i żeńskie genitalia umożliwiają pełne cewnikowanie moczowodu.  Można ćwiczyć również wykonywanie wlewów.
Głowa z wyraźnie zaznaczonymi cechami anatomicznymi, tchawica i przełyk oraz zaprojektowane na potrzeby symulacji płuca i żołądek umożliwiają ćwiczenie wielu zabiegów, w tym zakładanie zgłębnika nosowo-żołądkowego i ustno-żołądkowego, pielęgnację i udrażnianie tchawicy oraz wprowadzanie, zabezpieczanie i pielęgnację rurek dotchawiczych. Moduły ran pourazowych u pacjentów pediatrycznych (wyposażenie dodatkowe) przydają realizmu scenariuszom szkoleń.Łatwa obsługa z użyciem systemu SimPad

Zastosowanie systemu SimPad jeszcze bardziej ułatwia obsługę manekina.

Symulacje przeprowadzane z użyciem systemu SimPad są proste i efektywne:

  • Ograniczony do minimum czas przygotowania symulacji
  • Scenariusze i tematy symulacji pozwalają ograniczyć nakład pracy instruktora
  • Łatwe manipulowanie objawami czynności życiowych pacjenta i innymi parametrami fizjologicznymi
  • Intuicyjnie łatwy w obsłudze ekran dotykowy pozwala szybko opanować umiejętności potrzebne do symulacji
  • Mobilność - możliwość przeprowadzania ćwiczeń w każdych warunkach
  • Optymalna rejestracja danych na potrzeby raportów podsumowujących

Więcej wiadomości na temat systemu SimPad>