Program Resuscytacji Noworodka (Neonatal Resuscitation Program, NRP) to kurs mający na celu zaznajomienie uczestników z pojęciami i podstawowymi umiejętnościami z zakresu resuscytacji noworodka. Z faktu jego ukończenia nie wynika, że dana osoba posiada kwalifikacje niezbędne do przeprowadzania takiej resuscytacji. Każdy szpital odpowiada za ustalenie poziomu kompetencji i kwalifikacji wymaganych od osoby przyjmującej odpowiedzialność za resuscytację noworodka.


Kurs został opracowany jako sprawdzona w praktyce metoda nauczania resuscytacji noworodka. Objaśniane są dokładnie przyczyny zamartwicy noworodków, zapobieganie i postępowanie w przypadkach o różnym stopniu ciężkości – .


Simply NRP 

Kurs samokształcenia w zakresie 6. edycji Programu Resuscytacji Noworodka, Lekcje 1-4.

"Simply NRP" to narzędzie samokształcenia, dzięki któremu uczestnik w praktyczny sposób nabywa umiejętności niezbędne do zaliczenia Programu Resuscytacji Noworodka. W centrum uwagi nauczania opartego na samokształceniu (self-directed learning, SDL) jest poszczególny uczeń, który pod okiem instruktora zapoznaje się z zasadami resuscytacji i jej początkowymi fazami oraz nabywa zasadnicze dla zapewnienia pozytywnego efektu resuscytacji umiejętności wentylacji za pomocą worka samorozprężalnego i uciśnięć.

Dołączono 40-minutowy film na DVD ze wskazówkami dotyczącymi kontroli sprzętu, pierwszych faz resuscytacji, wentylacji wymuszonej i uciśnięć klatki piersiowej.

W skład zestawu wchodzi również symulator NeoNatalie z gruszkami do symulacji spontanicznego oddychania, wyczuwalnej w dotyku reakcji pępkowej i płaczu, imitacja pulpitu urządzenia, zgłębnik do sztucznego karmienia, 20-mililitrowa strzykawka, klamerka, stetoskop, strzykawka z gumowym balonikiem, rurka tlenowa, czujnik pulsoksymetru, worek samorozprężalny i kocyk. 


Materiały do kursu "Program Resuscytacji Noworodków"

Nowe, znacznie zaktualizowane materiały do kursu Program Resuscytacji Noworodków oznacza zmianę w podejściu do procesu kształcenia, polegającą na wyeliminowaniu formatu opartego na prezentacji i wykładzie i położeniu nacisku na nauczanie praktyczne, interaktywne, oparte na symulacji.

 

 

Title

Part #

Podręcznik do resuscytacji noworodka (z płytką DVD), 6. wydanie NRP301
Podręcznik do kursu NRP, wersja Plus (Podręcznik do kursu NRP z płytką DVD + wersja elektroniczna) NRP312
Podręcznik instruktora NRP NRP303   
Podręcznik instruktora NRP, wersja Plus NRP316
Płyta DVD instruktora kursu NRP NRP300