Manekin Resusci Anne Advanced SkillTrainer z urządzeniem SimPad to oferta wysokiej jakości szkolenia w zakresie zaawansowanych umiejętności przy stosunkowo niskich kosztach. Wyposażenie systemu SimPad w nowe oprogramowanie Wireless SkillReporting daje instruktorowi większe możliwości przekazywania uczestnikom ocen i informacji oraz dokumentowania podstawowych zdarzeń. Zastępując kończyny manekina członkami do ćwiczeń z zakresu pierwszej pomocy i wydobywania ofiar wypadków (wyposażenie dodatkowe), można ponadto włączyć naukę tych umiejętności do procesu szkolenia.

  

Zalety produktu:

 • Skuteczna pomoc w nauce podstawowych umiejętności z zakresu zaawansowanego podtrzymywania czynności życiowych
 • Wymodelowane z istotnymi szczegółami anatomicznymi drogi oddechowe umożliwiają naukę wykonywania zabiegów z użyciem różnych instrumentów, na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym
 • Mimo stosunkowo niskiej ceny, manekin posiada wszystkie podstawowe właściwości niezbędne w szkoleniu w zakresie zaawansowanego podtrzymywania czynności życiowych
 • Modułowa konstrukcja manekina to możliwość wymiany członków, a w konsekwencji urozmaicenie szkolenia
 • Uczestnicy szkolenia i instruktor zyskują dodatkową motywację, jeśli korzystają z zakupionego osobno programu PC SkillReporting

 

Właściwości produktu:

Wymodelowane z istotnymi szczegółami anatomicznymi drogi oddechowe umożliwiają naukę wykonywania zabiegów z użyciem takich przyrządów, jak:
- rurka intubacyjna ustnogradłowa i nosowogardłowa
- worek samorozprężalny
- maska krtaniowa
- rurka Combitube
- rurka krtaniowa

 • Ręka do wlewów dożylnych pozwala nabyć sprawność w wykonywaniu wenepunkcji i podawaniu leków dożylnie
 • Scenariusz szkoleń można wzbogacić o naukę posługiwania się automatycznym defibrylatorem zewnętrznym lub defibrylatorem ręcznym
 • Dzięki symulacji 4-złączowego, 3-kanałowego EKG uczestnicy mogą w trakcie szkolenia obserwować elektrokardiogram "pacjenta"
 • Generowane automatycznie tętna szyjne są zsynchronizowane z EKG i umożliwiają zgodne z realiami sprawdzanie tętna w trakcie szkolenia
 • Urządzenie SimPad daje instruktorowi możliwość zdalnego bezprzewodowego (Wi-Fi) sterowania przebiegiem szkolenia
 • Funkcja SimPad QCPR Feedback dostarcza szczegółowych informacji o wykonywanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej w trakcie szkolenia i w fazie podsumowania
 • Dzięki modułowej konstrukcji można łatwo przyłączać elementy systemu manekinów resuscytacyjnych Resusci Anne
 • Oprogramowanie Wireless PC SkillReporting umożliwia przekazywanie na bieżąco w trakcie szkolenia danych i opinii o przebiegu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a także zmianę rytmów serca. Można również wydrukować obszerny raport z przebiegu ćwiczenia i wykorzystać go do przekazania uczestnikom uwag na temat jakości wykonania ćwiczeń