Nursing Kelly: prosta i skuteczna pielęgnacja pacjenta

Zgodne z realiami, praktyczne szkolenie w zakresie opieki nad pacjentem

Narzędzie oferowane przez firmę będącą liderem w branży urządzeń do symulacji wzbogacających scenariusze szkoleń pielęgniarskich

Dzięki realistycznie oddanym cechom anatomicznym, manekin Nursing Kelly pozwala  zoptymalizować przebieg szkolenia w szerokim zakresie umiejętności wymaganych w praktyce klinicznej. Korzystając z manekina Nursing Kelly, uczestnicy szkolenia mogą rozwijać niezbędne w opiece pielęgniarskiej umiejętności oceny stanu pacjenta i wykonywania podstawowych zabiegów .

Wstępnie zaprogramowane symulacje dostarczają uczestnikom starannie dobranych treści szkoleniowych, zorientowanych na konkretne cele dydaktyczne z zakresu opieki szpitalnej nad pacjentem.

Więcej informacji >

Zdobywanie umiejętności

Manekin Nursing Kelly to skuteczne narzędzie pomocne w nauce podstawowych i zaawansowanych zabiegów z zakresu opieki i umiejętnego postępowania z pacjentem. Manekin umożliwia korzystanie z wielu dodatkowych modułów, służących np. do nauki oceny i pielęgnacji ran, wykonywania nakłuć tętniczych i  postępowania z obrażeniami wywołanymi środkami jądrowymi, biologicznymi i chemicznymi. Wielożyłowa męska ręka do nauki zabiegów dostępu dożylnego z wymienną skórą i układem żył

Większe bezpieczeństwo pacjenta

Niezwykle trudne zadanie, jakim jest zapewnienie to pacjentom ciągłej opieki o stałych parametrach jakościowych, wymaga odpowiedniego przeszkolenia oraz umiejętności trafnego oceniania stanu pacjenta, dokonywania interwencji i podejmowania decyzji klinicznych z jak najlepszym skutkiem medycznym.  Korzystając ze scenariuszy dostępnych na platformie SimStore, instruktorzy mogą łatwo wprowadzać do programów szkolenia klinicznego symulacje, dzięki którym uczestnicy mogą bez negatywnych konsekwencji popełniać błędy i korygować je.

Skuteczne szkolenie oparte na stosowaniu symulacji

Dzięki zastosowaniu manekina Nursing Kelly do realizacji opartych na scenariuszach szkoleń, uczestnicy mogą dokonywać oceny stanu pacjenta i przeprowadzać interwencje oraz doskonalić umiejętności komunikacji i krytycznego myślenia, co w konsekwencji pozwala zapewnić pacjentom lepszą opiekę.
Nursing Kelly umożliwia ćwiczenie standardowych technik pielęgnacji pacjenta, związanych z drogami oddechowymi, oddychaniem, pracą serca i krążeniem.

Realistyczne cech manekina

Skuteczne narzędzie szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności niezbędnych w praktyce szpitalnej, a przydatnych w szczególności personelowi pielęgniarskiemu.  Konstrukcja manekina Nursing Kelly spełnia wymagania szkolenia  w zakresie podstawowej i zaawansowanej opieki nad pacjentem i ułatwia wprowadzenie symulacji do programów szkolenia pielęgniarskiego.


Podstawowe zabiegi, w których możliwa jest symulacja z użyciem manekina:

Drogi oddechowe:

Intubacja ustna i nosowa
Wprowadzanie, zabezpieczanie i pielęgnacja rurek dotchawiczych
Pielęgnacja tracheostomii i odsysanie tchawicy

Krążenie:

Ciśnienie krwi mierzone metodą osłuchiwania dźwięków Korotkoffa
Jednostronne tętna na tętnicach ramiennej i promieniowej, zsynchronizowane z EKG
Zmienne ciśnienia skurczowe i rozkurczowe
Ręka do wenepunkcji, z ruchomymi stawami, umożliwia symulację obwodowego wkłucia dożylnego i pielęgnacji miejsca wkłucia.

Inne właściwości:

Dźwięki jelit prawidłowe i nieprawidłowe
Dostęp dożylny podbojczykowy, różne otwory umożliwiające symulację przetoki i wkładanie rurki do klatki piersiowej
Wymienne genitalia męskie i żeńskie, umożliwiające symulację cewnikowania układu moczowego
Wymienne miejsca zakładania sztucznej przetoki, imitujące kolostomię, ileostomię i cystotomię nadłonową
Miejsca wstrzyknięć podskórnych i domięśniowych

Łatwa obsługa

Manekin Nursing Kelly może być obsługiwany, stosownie do potrzeb szkoleniowych użytkownika, za pomocą podręcznego, bezprzewodowego urządzenia SimPad. Zastosowanie nowego systemu SimPad sprawia, że realizacja szkoleń opartych na scenariuszach staje się jeszcze prostsza: “” niemal od razu, bez specjalnych przygotowań, można łatwo i skutecznie przeprowadzać zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem symulacji.

System SimPad System to:

  • Bezprzewodowe sterowanie symulatorem
  • Pilot z ekranem dotykowym ułatwiający obsługę
  • Intuicyjnie proste w obsłudze oprogramowanie z trybami automatycznym i ręcznym

Więcej informacji na temat systemu SimPad >

SimCenter™ to skarbnica narzędzi symulacji, oferująca obszerny ich zestaw dla każdej fazy procesu symulacji, od oceny zweryfikowanych treści po podsumowanie.  SimCenter ułatwia proces symulacji i oceny i pozwala skupić się na głównym celu, jakim jest uczenie. SimCenter to w pełni zintegrowany system, obejmujący moduły:

  • SimStore™
  • SimDeveloper™
  • SimManager™
  • SimView™

Na stronie http://www.mysimcenter.com/ można dowiedzieć się, jak optymalnie wykorzystać możliwości oferowane przez manekin Nursing Kelly.