Prezentacja manekina Nursing Anne

Szkolenie w zakresie ogólnej pielęgnacji pacjentki i umiejętności klinicznych dotyczących zdrowia kobiety

Manekin skonstruowany na potrzeby opartych na scenariuszach szkoleń w zakresie pielęgnacji i postępowania medycznego w różnych sytuacjach występujących w leczeniu szpitalnym. Za pomocą manekina pacjentki Nursing Anne Practice można uczyć niemal wszystkiego, począwszy od opieki podstawowej po zaawansowane umiejętności pielęgniarskie. 

Ten sam manekin może służyć do nauki umiejętności wykonywania ważnych zabiegów pielęgnacyjnych, a także specjalnych umiejętności klinicznych dotyczących zdrowia kobiety, jak badanie piersi, pielęgnacja po zabiegu masektomii i ocena stanu dna macicy. Jeśli potrzebny jest manekin pacjenta do szkoleń z zakresu opieki ogólnej, najlepszym wyborem jest nasz manekin szkoleniowy Nursing Kelly. 

    

Practice skills within:

Pielęgnacja tracheostomii i odsysanie tchawicy

Głowa z wyraźnie zaznaczonymi cechami anatomicznymi, tchawica i przełyk oraz zaprojektowane na potrzeby symulacji płuca i żołądek umożliwiają ćwiczenia w zakresie pielęgnacji i odsysania tchawicy. 

Wprowadzanie i pielęgnacja rurki nosowo-gardłowej

Pielęgnacja nurki nosowo-gardłowej i ustno-gardłowej, 
podawanie leków i wyjmowanie rurki; płukanie 
żołądka i odżywianie przez zgłębnik.

Intravenous therapy

Ręka do wenepunkcji, z ruchomymi stawami, umożliwia symulację obwodowej terapii dożylnej z podawaniem leków w bolusie lub w zastrzyku. Żyły można nakłuwać w dole przedłokciowym i na grzbiecie dłoni.

Zabiegi urologiczne

Wymienne genitalia ze złączkami & zbiornikami układu moczowego i okrężnicy ułatwiają symulację zabiegów urologicznych i żołądkowo-jelitowych.


    

Dodatkowe moduły szkoleniowe pozwalają dostosować szkolenie do potrzeb użytkownika

Dodając moduły szkoleniowe opracowane z myślą o konkretnych celach dydaktycznych, jak pielęgnacja po zabiegu masektomii, można łatwo uzupełnić zestaw funkcji Nursing Annes, aby uzyskać kompletny model dorosłej pacjentki. Oferowane moduły szkoleniowe:

   

SimPad pozwala maksymalnie spożytkować czas szkolenia

Urządzenie SimPad można wykorzystać nie tylko do kierowania realizacją scenariusza szkolenia, ale również do kontrolowania objawów czynności życiowych "pacjentki", nadzorować symulację i przekazywać uczestnikom szkolenia oceny i informacje zwrotne o ich wynikach, dzięki rejestracji każdego istotnego momentu symulacji. 

Więcej na temat SimPad >

   

    

Posługiwanie się scenariuszami w trakcie szkoleń zapewnia stałość i spójność symulowanych zabiegów

Dzięki użyciu urządzenia SimPad z zaprogramowanymi wcześniej scenariuszami szkolenie przebiega w sposób spójny i jednolity.
Pozwala to ćwiczącym i instruktorom powtarzać wielokrotnie te same sytuacje, a w efekcie zapewnia prawidłowe za każdym razem wykonanie zabiegu. 

Do nabycia są zaprogramowane wstępnie scenariusze, specjalnie opracowane do użycia z manekinem Nursing Anne. Wiele z tych scenariuszy zostało opracowanych specjalnie z myślą o zdrowiu kobiety. Można również dostosować scenariusze do indywidualnych potrzeb uczestników szkolenia. Pozwoli to spełnić istotne wymagania kliniczne każdego z nich. 

Tu można wyświetlić listę scenariuszy do manekina Nursing Anne oferowanych w naszym sklepie SimStore >