Skip to content
Open navigation
Chest Skin, SimJunior, Brown
232-00950B

Chest Skin, SimJunior, Brown

Chest skin in brown skin tone to fit SimJunior.

Includes: 1 Pediatric Chest Skin