Interaktiv demonstrasjon av AVS - Advanced Video System (engelsk)

Bedre læring med god og grundig debrifing

Debrifing er en viktig del av simuleringsbasert opplæring og kan styrkes med gode videodebrifingssystemer. Laerdal ønsker å bedre tilbudet til instruktørene og lanserer i den forbindelse et avansert videosystem (Advanced Video System eller AVS). AVS er et enkelt, men effektivt debrifingssystem som setter brukere av SimMan og SimBaby i stand til enkelt å benytte simuleringsvideo, lyd, datalogger og pasientovervåkning i opplæringen.

Systemet integrerer automatisk data fra opptil fire videokameraer, en mikrofon og hendelsesloggen fra en valgfri, avansert Laerdal pasientsimulator . Det opprettes en debrifingsfil som er enkel å gjennomgå med studentene, administrere og dele. AVS kan også integreres i simuleringssenterets LAN, slik at simuleringene kan vises over hele undervisningssenteret. Disse funksjonene, systemets brukervennlighet og det svært fleksible grensesnittet gjør at debrifing blir en enklere og mer effektiv del av den simuleringsbaserte opplæringen.

Produktfordeler

Fang inn det dynamiske elementet i simuleringen ved å integrere lyd og videofiler med synkronisert datalogg og pasientovervåkning på en enkelt debrifingsfil. Når du bruker debrifing med AVS, kan du spille av scener og vise det faktiske hendelsesforløpet, i motsetning til det som studentene mente hadde hendt.

AVS gjør det enkelt å lage en presentasjon av et scenario ved å gi instruktørene et verktøy for å gjennomgå studentenes vurderinger, valgte behandlingsmetoder, interaksjonen med pasienten, kritisk tenkning og kommunikative ferdigheter. Studentene har nytte av å se effekten av det de gjør/ikke gjør.

Play back-funksjonen er nyttig under debrifingen med AVS. Instruktørene kan raskt og enkelt flytte seg til de spesifikke delene av et scenario der det viser seg at det er bruk for å gå mer i dybden med opplæringen.

Utbyttet av læringen styrkes ved at det under debrifingen kan vises kommentarer som er lagt på loggen. Dersom det er behov for det, kan instruktørene også kommentere bemerkningene under selve debrifingen.

Med AVS er det enkelt for instruktørene å vise, lagre og distribuere debrifingsfiler. Filene kan lagres på en lokal harddisk, nettverksserver eller eksporteres til en rekke forskjellige bærbare medier. Studentene kan ta med seg debrifingsfilene hjem for evaluering av innsatsen. Simuleringene kan også vises på undervisningssenteret ved å integrere AVS i nettverket.

AVS er lett å kople til de videokameraene som undervisningssenteret velger. Se spesifikasjonene under.