Utviklet til trening av sentral venetilgang og dekompresjon av thorax med luftveishåndtering som ekstra fordel.

Luftveishåndtering ved manuelle manøvre og mekanisk utstyr, intubasjon (oral og nasal), innføring av orofaryngeal og nasofaryngeal luftvei og manuelt generert carotispuls.

Mageauskultasjon for bekreftelse av korrekt posisjonering. Heimlich-manøver kan utføres. Lukkede thoraxkompresjoner, dekompresjon av trykkpneumothorax (midt-claviculær og midt-aksillær) og subclaviakanylering (høyresidig)