Reproduksjon av nyfødt spedbarn posisjonert til innøving av lumbalpunkturteknikker og lateral decubitus-posisjon.

Opprett posisjon, realistisk utskiftbar ryggsøyle med ryggmarg som kan palperes, så det korrekte punkturstedet kan lokaliseres.Væske kan infunderes.