Babyens neseganger kan bli blokkert av flere grunner, inkludert eksponering for virus eller irritasjon fra allergener. Tette neseganger kan påvirke babyens evne til å innta mat, og for helt nyfødte, evnen til å puste. Penguin er utviklet for å rense babyers luftveier.  Enheten er utformet av ett silikonstykke, noe som gjør den robust og enkel å rengjøre, og slik at den tåler gjentatt bruk hundrevis av ganger. Penguin ble utviklet som støtte for grunnleggende kurs i gjenoppliving av nyfødte, som f.eks. Helping Babies Breathe, som tar sikte på å redusere spedbarnsdødeligheten i utviklingsland.

Slik suger du:

  • Klem Penguin-enheten og hold den sammen
  • Plasser munnstykket i babyens nese eller munn
  • Slipp sakte opp den sammenklemte enheten for å suge
  • Trekk ut Penguin-enheten fra babyen

Slik tømmer du:

  • Klem ut innholdet fra Penguin-enheten i vask, vannbeholder, håndduk eller lignende
  • Gjenta suginge etter behov

Slik rengjør du:

  • Åpne ved å bøye hode på Penguinen
  • Vask og skrubb i såpevann 
  • Skyll vann gjennom munnstykket og hodet 
  • Kok i vann i minimum 10 minutter *
  • La enheten tørke helt før den settes bort

 * Penguin kan også desinfiseres gjennom autoklavering eller kjemisk desinfisering