Resusci Baby HLR- dukken er blitt fjernet fra Laerdals portefølje

Så lenge lageret rekker vil det fortsatt være mulig å kjøpe deler, tilbehør og forbruksvarer til Resusci Baby HLR-dukken under fanene til venstre.