AED Resusci Anne SkillReporter har blitt fjernet fra Laerdals portefølje

Så lenge lageret rekker vil det fortsatt være mulig å kjøpe deler, tilbehør og forbruksvarer til AED Resusci Anne SkillReporter under fanene til venstre.