SimPad PLUS med SkillReporter demonstrasjon

Enkelt treningsoppsett med QCPR treningsdukker

SimPad PLUS med SkillReporter tilrettelegger for tilbakemelding i sanntid, lagrer data og beregner gjennomsnittlig prestasjonsnivå til grundig trening og debriefing av HLR utførelsen. 

Et verktøy som er enkelt å bruke og hensiktsmessig bygget

 • Det slitesterke, håndholdte tilbakemeldingsverktøyet er enkelt å sette opp og bruke. Se hvordan i videoene til høyre. 
 • SkillReporter er basert på SimPad PLUS, som ble utviklet av Laerdal til simulering og HLR-trening. 
 • SimPad PLUS med SkillReporter kobler seg opp med Resusci Anne QCPR (inkludert QCPR, AED og QCPR D utgavene) og Resusci Baby QCPR.
 • Begge treningsdukkene kan kobles til Skillreporter med en USB kabel og Resusci Anne dukken kan også kobles trådløst. En router kan brukes for å forsikre trådløs tilkobling når en bruker flere treningsdukker samtidig. 

    

Sanntidstilbakemeldinger som er enkle å forstå

SimPad PLUS med SkillReporter software tilrettelegger for omfattende tilbakemelding som er enkel å forstå for å forbedre QCPR- treningen. I løpet av treningen vil instruktøren kunne ha kontroll på følgende informasjon fra opp til 6 treningsdukker om gangen. 

 • Kompresjonshastighet og dybde.
 • Korrekt relaksasjon mellom hver kompresjon.
 • Korrekt håndplassering.
 • Hyppigheten og lengden på kompresjonspauser.
 • Passende ventileringsvolum.
 • Automatisk og manuell markering av nøkkelhendelser under HLR simuleringer. 

Treningen kan kjøres i Assessment Mode (vurderingsmodus) etter behov. På den måten gis det ingen tilbakemelding i sanntid, men informasjonen lagres til senere vurdering og debriefing. 

    

Brukervennlig og skreddersydd debriefing som vektlegger forbedringsmuligheter

 • SimPad PLUS med SkillReporter kalkulerer en total poengsum, og trekker ut viktige forbedringsområder fra data som samles i treningen. 
 • Det er enkelt å få tilgang til detaljert data fra treningssammendraget slik at presise tilbakemeldinger kan gis på de områdene der det er behov for forbedringer. Denne fleksibiliteten tillater instruktører å gi skreddersydde tilbakemeldinger slik at hver elev kan lære av sin utførelse og forbedre sine HLR-ferdigheter. 
 • Data og logger kan enkelt overføres til en PC slik at det blir enkelt å se, printe og lagre dem med Session Viewer software som er tilgjengelig for gratis nedlasting under "Last ned" fanen til venstre. 

    

Full kontroll over treningsøkten

I tillegg til alle tilbakemeldings- og debriefingfunksjonene gjør SimPad PLUS med SkillReporter det også mulig for instruktører å:

 • Tilpasse hjerterytmen til bruk av skarpe hjertestartere. 
 • Fjernstyre AED Trainer 2 og AED Trainer 3 (via Laerdals Link system).
 • Justere parametrene og grensene som bestemmer beregning av HLR-poeng (kompresjoner og ventileringer). European Resuscitation Council (ERC) / American Heart Association (AHA) retningslinjer medfølger. 

Spore

Måle

Forbedre

Laerdals nye treningsdukke med QCPR er utviklet for å måle kjernekomponentene i brukernes HLR-ferdigheter. Intuitiv og brukervennlig veiledning angir:

 • Kompresjonshastighet og dybde.
 • Relaksasjon (leaning).
 • Om kompresjonsavbrudd oppstår.
 • Riktig ventilasjonsvolum.

Fjern usikkerheten fra HLR-trening. Objektiv måling gir objektiv bedømming. Resultater loggføres og lagres for sammenligning og oppfølging av HLR-kompetanseutvikling over tid. Gjennom vår løsning med flere treningsdukker kan  en instruktør følge treningen til flere studenter samtidig.

Forskning viser at bruk av tilbakemelding under HLR-opplæring forbedrer både læringen og bevarer ferdighetene  lenger. Sanntidstilbakemelding forbedrer prestasjon både under opplæring og påfølgende gjennomgang. Kort sagt, økt kunnskap øker praktiske resultater.