Simulering av blodtrykk for palpasjon og auskultasjon

  • Korotkoff-lyder synkronisert med puls
  • Systolisk og diastolisk trykk kan stilles inn individuelt
  • Systolisk trykk 0–300 mmHg, diastolisk trykk 0–300 mmHg
  • Auskultativt gap med på/av-funksjon
  • Volumkontroll for Korotkoff-lyder
  • Kalibreringsfunksjon for å justere trykksensoren og måleren på blodtrykksmansjetten
  • Puls kun ved palpasjon
  • Pulsstyrken avhenger av blodtrykket

Øvingsmodellen for blodtrykksmåling inneholder: kvinnelig blodtrykksarm med tilkoblingskabel, blodtrykksmansjett og myk bæreveske.

*Forutsetter bruk av SimPad™ Systemet (selges separat). Les mer om SimPad™ [HER]