Når simuleringsverktøyet er enkelt å bruke, blir læringen mer effektiv

Med sitt intuitive grensesnitt, berøringsskjerm, mobile design, scenarier som er enkle å betjene samt integrert datalogg, bidrar SimPad PLUS til at læringsmål enkelt kan nås.

Bruk SimPad PLUS til å:


Øve på avanserte livreddende ferdigheter i prehospitale settinger


Standardisere opplæringen av ferdigheter innen pasienthåndtering


Gi opplæring av høy kvalitet i avanserte ferdigheter


Forbedre behandlingen av et for tidlig født barn


Gi opplæring av kvalitets HLR


Trene på kliniske ferdighetsøvelser 

     

Viktige egenskaper i SimPad PLUS

  • Mobilitet
  • Rask å installere og ta i bruk
  • Berøringsskjerm med intuitivt grensesnitt
  • Kontroll med pasientens vitale tegn og fysiske parametere
  • Optimal datainnhenting for effektiv gjennomføring av debriefing

   

Klinisk realistisk opplevelse

Med en SimPad PLUS får man en klinisk realistisk opplevelse,  man kan utfordre kritisk tenkning med dynamisk overvåkning og pasient interaksjon.

En valgfri berøringsmonitor, gir konsise tilbakemeldinger og simulerer fysiologiske paramenter som HR, EKG, SpO2, temperatur, etCO2 og 12 avledninger.

Hodetelefonen med mikrofon som følger med sørger for effektiv toveis kommuniksjon med pasienten og gjør simuleringstreningen mer virkelighetstro.

     

Jobb på den måten som passer deg best

Med sine to funksjonsbetjeninger, kan instruktøren selv velge hvordan simuleringstreningen skal kontrolleres. I manuell modus kan parameterene justeres og i automatisk modus kjøres forhåndsprogrammerte scenarier, noe som vil redusere arbeidsmengden for instruktøren og øke standardiseringen.

 

Manuell betjening

 

Automatisk betjening

 
 

 

 
  Kjør “on-the-fly” for full kontroll over alle parametere eller bruk temaer for en mer konsistent simuleringsopplevelse. Temaene byr på en rask og enkel måte for å endre pasientens tilstand med et enkelt "tastetrykk".   Benytt forhåndsprogrammerte scenarier for en enkel og effektiv måte å kjøre simuleringer på. De loggførte hendelsene, samt hendelser som oppdages av pasientsimulatoren, kan automatisk drive scenariet fremover.  

   

Effektiv debriefing og evaluering

Bruk det innebygde programmet Log Viewer til debriefing umiddelbart etter en treningsøkt eller integrer SimView, SimView Mobile eller Session Viewer for å ta i bruk videoopptak sammen med den tidsmerkede loggen for å øke læringsutbyttet av debriefingen.

     

Med SimPad kan dere enkelt integrere strukturert, selvstyrt læring i læreplanen

 

 
 

Det øker studentenes selvtillit fordi de da kan lære når de vil og gjøre det på sine egne premisser.

Cecilie Haraldseid, foreleser ved sykepleierutdanningen, Universitetet i Stavanger

 

Ønsker du å finne ut hvordan dere får best mulig nytte av å bruke SimPad PLUS? 

Kontakt oss for å snakke om >

     

SimPad PLUS er en forbedret versjon av SimPad, med bedre teknologiske funksjoner som hever brukeropplevelsen.

Forbedret brukeropplevelse:

Bluetooth-forbindelse

Bedre Wi-Fi-forbindelse

Vår nye maskinvare gir et grensesnitt med bedre respons og kortere oppstartstid, slik at dere kan komme raskere i gang.

Kreves for betjening av Premature Anne

Raskere datahastighet, færre avbrudd og en mer tilfredsstillende brukeropplevelse med trådløst dual band-nettverk.

   

SimPad PLUS er kompatibel med: