Se hvordan Nursing Anne fungerer

Simuler en rekke pasientvurderings- og pleieprosedyrer på kvinnelige sykehuspasienter

Tren på kjerneferdigheter innen alt fra grunnleggende pasientbehandlingsferdigheter til avanserte sykepleieferdigheter. Blant annet:

  • Stell av trakeostomi og suging av trakea
  • IV innsetting i arm
  • Behandling av utskiftbare kvinnelige og mannlige genitalia med urin- og tarmreservoar
  • Innsetting og stell av NG tube

  

Forsikre konsekvent behandling med scenariobasert undervisning

Ved bruk av SimPad sammen med treningsscenarioer forsikrer du at undervisningen er konsekvent. Dermed fastsettes korrekt pleieprosedyre. 

Det finnes en rekke førprogrammerte scenarioer som er spesielt laget til undervisning med Nursing Anne. Mange av disse scenariene er spesielt rettet mot kvinnehelse. Det er også fullt mulig å tilpasse disse scenariene for å møte den enkelte elevs behov. På denne måten er det mulig for alle elever å nå de nødvendige kliniske målene. 

Se listen over tilgjengelige scenarioer i SimStore (NB. Nettsiden er kun på engelsk) >

Få mest mulig ut av treningen med SimPad

I tillegg til scenarioadministrasjon kan også SimPad brukes til å kontrollere den simulerte pasientens livstegn, overvåke
simuleringsøkten og gi tilbakemeldinger på elevers prestasjoner ved at den loggfører alle hendelser i en treningsøkt. 

Les mer om SimPad her >

    

Tilpass undervisningen med de tilhørende treningsmodulene

Ved å legge til treningsmoduler som er tilpasset ulike undervisningsmål, som postoperativ mastektomipleie, blir det enkelt å bygge videre på Nursing Annes grunnleggende platform slik at modellen av en voksen kvinne er komplett. Velg mellom følgende treningsmoduler: