Naturtro voksen arm med elektronisk trener for non-invasiv blodtrykksmåling. Palpabel antecubital puls - Blodtrykkstrener med LCD-veiledet betjening. Systolisk, diastolisk, hjertefrekvens og auskultatorisk gap kan programmeres.

Representasjon av både systoliske og diastoliske trykk. Visning av måleravlesning idet trykket økes eller senkes. Justerbart volum