Med bilateral trykkpneumothorax og dekompresjonsportaler i hver aksille og subclaviaregion er treneren spesifikt utviklet for fagfolk som skal innøve dekompresjon av thorax. Anatomiske peilemerker hjelper med til lokalisering og bilaterale midtaksillære og midtclaviculære steder tilgjengelige for dekompresjon.

Heimlich-manøver kan utføres.