SimView™ (utgått modell)

SimView Banner

Et nytt perspektiv på simulering.

 SimView er en rekke tilbakemeldingsverktøy som tar opp lyd og video i simuleringsøvelser og andre undervisningssituasjoner for at hver simuleringsøvelse skal kunne spilles av, analyseres og loggføres. På denne måten blir det enkelt å se hvor elever og instruktørers forbedringspotensiale ligger. 

Opptak - Full integrasjon i én omfattende løsning

Både video og lyd kan integreres med data fra pasientimulatorer for å gi en oversiktelig logg over utførte simuleringsøvelser. I tillegg kan man streame video til flere steder samtidig og man kan søke på bestemte treningsfiler basert på metadata fra treningen. 

Uansett om man bruker SimView sammen med SimManager plattformen, med Laerdals pasientsimulatorer eller i treningsøvelser med markører, er SimView designet for å kunne gi best mulig tilbakemelding for at det skal være enkelt å forbedre ferdighetene som skal til for å redde liv. 

SimView inkluderer:

  • Flere kameraalternativer 
  • Kamera og mikrofon med i basissystemet 
  • Tilleggshardware for å utvide systemet etter behov
  • Programvare for kontroll av IP-kameraer (Internet Protocol)