Ferdighetstrenere

Laerdal tilbyr hele rekken av klinisk nøyaktige ferdighetstrenere for alle typer medisinske fagfolk. Tverrfaglige ferdighetstrenere gjør det mulig å trene individuelle ferdigheter gjentatte ganger, helt til selvtillit og kompetanse kommer på plass. Anvendes ferdighetene videre i kliniske scenarier med treningsdukker og simulatorer i full størrelse, øker læringsutbyttet betraktelig.