Førstehjelpstrening

 

I industriland rammes mer enn 1 million mennesker av akutt hjertestans, hvert år. Kun 10 % overlever. Ved å implementere opplæringsprogrammer basert på dagens forkning, tror vi at der mulig å øke overlevelsen til 50 %.

Det finnes mange viktige faktorer som bidrar til å forbedre overlevelsesrater, men ingen har like stor betydning som det å motta høykvalitets Hjerte- Lungeredning. Det å levere høykvalitets Hjerte- Lungeredning er ingen enkel sak, men jobben kan bli litt enklere ved hjelp av produkter som Resusci Anne QCPR, Little Anne og Mini Anne, spesielt når de brukes sammen med tilbakemeldingsverktøy som Simpad SKillReporter, SkillGuide og CPRmeter