Medisinsk utdanning

Kvalitet i opplæring og behandling forutsetter gode kunnskaper og ferdigheter. Våre produktløsninger og kurs er utviklet til lærere, sykepleiere, leger, helsepersonell og annet fagfolk.

Porteføljen til medisinsk undervisning omfatter simulatorer, treningsdukker, ferdighetstrenere og opplæringsmateriell - alt tilpasset etter dine behov. Noen produkter har også eget undervisningsmateriell.

Kompetente medarbeidere gir trygg og god behandling!

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.