Gå til innhold

HeartStart FR3

HeartStart FR3 er Philips' hittil mest profesjonelle halvautomatiske defibrillator (AED), den gjør livredning raskere, enklere og bedre for profesjonelt personell.

Oversikt

Phillips HeartStart FR3 er den minste og letteste profesjonelle AED som er tilgengelig blandt ledende globale produsenter. Den gjør livredningen raskere, enklere og bedre for profesjonelt personell.

Nøkkelfordeler:

Raskere – hjelper deg med å komme igang med rett behandling raskere med:

 • Forhåndstilkoblede trekk-av-og-plasser SMART Pads III uten foliepose for å redusere avleveringstid
 • Hurtigsjokk reduserer avbrudd i HLR og gir raskere avlevering av sjokk 
 • Bruk samme SMART Pads III for voksne og barn for raskere respons ved hjertestans hos barn
 • Spedbarn/barn-innstillingen reduserer automatisk defibrillator behandlingen og kjører de konfigurerte protokollene for HLR på spedbarn/barn
 • CPRmeter* er i samsvar med HLR retningslinjene

Enklere – defibrillatoren vil bidra til å gjøre jobben din enklere ved at den er liten og lett (1,6 kg) og har:

 • Skarp høyoppløselig fargeskjerm (LCD) som gjør defibrillatoren enkel å bruke i støyende omgivelse
 • Den har daglige, ukentlige og månedlige automatiske selvtester som sikrer at defibrillatoren er klar når det trengs
 • Høy beskyttelse mot støv og vannsøl (IP55) som gjør defibrillatoren sikker ved et fysisk krevende arbeidsmiljø
 • Et grønt blinkende lys indikerer at defibrillatoren er klar til bruk
 • Defibrillatoren er tospråkelig og enkel å konfigurere
 • Batteriet har lang levetid, vanligvis 300 sjokk eller 12 timers overvåkning (hvis konfigurert)
 • HLR-metronomen holder rytmen for konsistente brystkompresjoner
 • CPRmeter* aktivert med QCPR-teknologi gjør det enklere å utføre HLR som er i samsvar med retningslinjene.

SMART Pads III er kompatible for bruk med HeartStart FR2 og Heartstart MRx - noe som gjør det enklere å standardisere bruken av ett elektrodesett

Bedre - støtter en hel rekke kontinuelige forbedringer av data-administrasjonsløsninger

 • Med HeartStart Event Review kan du gå gjennom, kommentere, skriv ut og lagre AED- hendelsene for debriefing og opplæring
 • Med HeartStart Event Review Pro kan du gi en mer utdypende vurdering av førstehjelpspersonellets behandling og pasientens respons for å evaluere individuell og systemomfattende responsytelse
 • Med HeartStart Data Messenger blir hendelser sent automatisk fra førstehjelpspersonellets datamaskiner basert på den ønskede arbeidsflyten. Førstehjelpspersonell må ikke utføre brukerhandlinger i programvare for å flytte data. På denne måten kan hendelsesdata nå målet raskere og mer konsekvent
 • Med Phillips Data Software Development Kit kan du legge til en pasienthendelse for defibrillatoren i et hvilket som helst elektronisk rapporteringssystem for pasientbehandling (ePCR) som er aktivert med Philips Data Software Development Kit.

Pasientdataflyt i henhold til den ønskede arbeidsflyten ved den eksisterende infrastrukturen

dataflyt

* CPRmeter er en valgfri funksjon for FR3

Spesifikasjoner

Modeller

861388 (tekstdisplay)

861389 (EKG og tekstdisplay)

Leveres med AED, primærbatteri (1), SMART Pads III (1 sett), bruksanvisning og CD-ROM (administrativ referanse)

Kurve

SMART Biphasic Tuncated Exponential-kurveparametre justeres som en funksjon for pasientimpedans. Nominell toppstrøm for voksne 32A (150J til en last på 50 ohm), pediatrisk nominell toppstrøm 19A (50J til en last på 50 ohm)

Sjokklevering

Via defibrillatorelektroder som er plassert i anterior-anterior-posisjon (avledning II)  for voksne, anterior-posterior-possisjon for spedbarn og barn under 25 kg eller 8 år

Kontroller

På-/av-knapp, sjokkknapp, valgknapper. Funksjon for automatisk oppstart når den brukes sammen med en spesiell FR3-bæreveske. FR3 slås da på automatisk når lokket åpnes

Indikatorer

Høyoppløselig LCD-fargeskjerm, lydenhet, talemeldinger, lydsignaler og pip, høytaler, sokkel for kontakt, klar lampe og sjokkknapp

Avansert modus

Kan konfigureres ved hjelp av HeartStart Configure-programvare (tilbehør)

EKG-display

Skjerm

LCD-fargeskjerm, 320 x 240 piksler. 7,2 cm x 5,4 cm

Båndbredde

1 Hz til 30 Hz (-3dB), nominell (ikke-diagnostisk)

Overvåket ledning

Avledning II med anterior-anterior-elektrodeplassering for voksne

Fysisk

Størrelse

6,9 cm x 13,5 cm x 22,1 cm

Vekt

1,6 kg med FR3 standardbatteri installert

Miljømessige/fysiske krav

Forsegling

Oppfyller IEC529 klasse IP55 med batteriet installert

Temperatur

Drift/standby: 0– 50 °C

Høyde over havet

0 –15 000 feet (0 – 4 572 meter)

Støt/fall

Oppfyller MIL-STD-810F 516.4, Prosedyre IV

Misbruktoleranse

(Etter et en-meters fall på hvilken som helst kant, hjørne eller overflate i standby-modus)

Vibrasjon

Oppfyller MIL-STD-810F 514.5 C-17

Bluetooth 2.0 klasse II Trådløs sender-/mottakerenhet-modul

Funksjon

Send hendelsesdata eller konfigurasjonsinnstilling trådløst i etterkant

Pasientanalysesystem

EKG-analyse

Evaluerer impedansen på elektrodene for riktig kontakt med pasientens hud og evaluerer EKG-rytmen og signalets kvalitet for å avgjøre om sjokk anbefales. Registrerer også artefakt og pacemaker

SMART HLR

Evaluerer hovedegenskapene til innledende VF og fastslår innledende behandling: sjokk først eller HLR først, raskt etterfulgt av et sjokk

Sensitivitet/spesifisitet

Oppfyller AAMI DF80-kravene og AHA-anbefalingene for defibrillering på voksne

Quick Shock

LAdes vanligvis på <8 sekunder fra slutten av talemeldingen "stopp HLR"

FR3 hovedbatteri

Type

12 VDC, 4,7 Ah litiummangandioksid primærceller med lang levetid

Kapasitet

Vanligvis 300 støt eller 12 timers driftstid ved 25 °C  når den er konfigurert for overvåking etter NSA (No Shock Advised)

7,5 timers driftstid ved 25 °C når den er konfigurert for HLR etter NSA

Standby-liv

3 år minimum når den lagres under miljøforhold for standby (batteri installert)

Holdbarhet

5 år

SMART Pads III

Bruk

Flerfunksjonelle elektroder til engangsbruk for voksne eller spedbarn/barn. Tidsbesparende trekk-av-og-plasser-pads som kan fjernes fra pakningen og oppbevares i FR3 bærevesken. Elektrodene kan forhåndstilkobles til FR3, noe som gjør at de kan testes under de rutinemessige selvtestende

Småbarn/barn-tast (valgfri)

Funksjon

Velger behandling for spedbarn eller barn under 25 kg eller 8 år

FR3-datakort

Funksjon

Lagrer minimum 8 timer med EKG, hendelse og hvis det er konfigurert, taleopptak. Kan også brukes for å konfigurere FR3.

Automatisert og brukeraktiverte selvtester

Automatiske selvtester

Tester interne kretser, kurveleveringssystem, EKG-opptak, temperatur, status (eller beredskap) for tilkoblet tilbehør (SMART Pads III og FR3-datakort) og batteri

Automatisert selvtestfrekvens

Daglig, ukentlig, månedlig, oppstart og driftstid i alle driftsmoduser

Brukerinitierte tester

Automatiske selvtester pluss ytelsen til lydsignaler, skjerm og knapper

FR3-opplæringsbatteri og opplæringselektroder (valgfritt)

Funksjon

Setter FR3  i en scenariobasert opplæringsmodus og simulerer sjokkbehandling

Type

10.8 Volt, 4,5 Ah litiumbatteri

You must be logged in to submit the form.