Newborn Anne to manekin przeznaczony do nauki umiejętności potrzebnych w resuscytacji noworodków. Dzięki anatomicznej precyzji i cechom produktu istotnym dla przyswojenia krytycznie ważnych umiejętności w zakresie resuscytacji niezbędnych w ciągu pierwszych dziesięciu minut życia noworodka, manekin Newborn Anne spełnia podstawowe wymagania Program Resuscytacji i większości innych klinicznych programów szkolenia.

Product Benefits:

  • Skuteczna pomoc w nauczaniu umiejętności potrzebnych w resuscytacji noworodków, zarówno osobno, jak i w połączeniu z innymi umiejętnościami.
  • Zalety manekina to trwała konstrukcja i realistycznie oddane charakterystyczne cechy anatomiczne urodzonego o czasie noworodka płci żeńskiej.
  • Niski ciężar i przenośna konstrukcja umożliwiają korzystanie z manekina w różnych warunkach szpitalnych.
  • Manekin Newborn Anne jest łatwy w użyciu i może stanowić element każdego programu szkolenia dotyczącego opieki nad noworodkami.
  • Jako produkt skonstruowany na bazie platformy SimNewB, manekin Newborn Anne został wyposażony we właściwości potrzebne w szkoleniu w zakresie podtrzymywania funkcji życiowych noworodków.

Cechy produktu:

  • Manekin Newborn Anne jest dokładnym modelem urodzonego o czasie (40. tydzień) noworodka płci żeńskiej 50. percentyl, o wzroście 21 cali i wadze 7 funtów.
  • Drogi oddechowe służą do szkolenia we wszystkich aspektach postępowania z drogami oddechowymi noworodka, łącznie z użyciem urządzeń do wentylacji wymuszonej oraz wprowadzaniem rurki dotchawiczej i maski krtaniowej.
  • Konstrukcja torsu umożliwia symulację odbarczania odmy opłucnowej za pomocą dekompresji igłowej.
  • Drożny pępek umożliwia ręczne generowanie tętna. Można go przecinać i wprowadzać cewnik, aby założyć dostęp dożylny.
  • Manekin Newborn Anne umożliwia symulację śródkostnego w obu nogach.