Przejdź do treści

Newborn Anne

Trening umiejętności klinicznych dla pracowników oddziałów neonatologicznych

Informacje ogólne

Newborn Anne to manekin stworzony do treningu umiejętności w zakresie resuscytacji noworodków. Dzięki dokładnej budowie anatomicznej i funkcjami stworzonymi, aby skupić się na najważniejszych umiejętnościach resuscytacyjnych koniecznych w ciągu pierwszych dziesięciu minut życia noworodka, Newborn Anne wypełnia kluczowe założenia programu resuscytacji noworodków i większość innych klinicznych programów nauczania związanych z noworodkami.

Zalety produktu:

 • Skuteczność edukacyjna dzięki temu, że specyficzne umiejętności w zakresie resuscytacji noworodków mogą być ćwiczone indywidualnie lub w połączeniu z innymi umiejętnościami.
 • Realistyczne anatomiczne punkty orientacyjne i trwała budowa symulują donoszonego noworodka płci żeńskiej.
 • Lekka, przenośna budowa sprawia, że Newborn Anne to wysoce mobilny symulator, który można wykorzystywać w różnych otoczeniach klinicznych.
 • Manekin Newborn Anne jest łatwy w użyciu i został stworzony tak, aby można było włączyć do wszystkich programów treningów dotyczących noworodków.
 • Manekin Newborn Anne, zbudowany na platformie SimNewB, został zaprojektowany z takimi funkcjami manekina, które są klinicznie istotne, aby zdobyć umiejętności podczas treningu w zakresie podtrzymywania życia noworodków.

Cechy produktu:

 • Newborn Anne dokładnie odzwierciedla donoszonego (40 tydzień ciąży) noworodka płci żeńskiej, na 50. centylu, o długości 21 cali i masie 7 funtów.
 • Drogi oddechowe są zaprojektowane tak, aby możliwe było trenowanie wszelkich aspektów udrażniania dróg oddechowych noworodka, w tym także stosowanie urządzeń z dodatnim ciśnieniem oraz wprowadzanie rurek dotchawiczych i masek LMA.
 • Tułów jest wyposażony w funkcję odbarczania odmy prężnej przez dekompresję igłową.
 • Pępowina pacjenta ma ręcznie generowane tętno i może być poddawana ocenie, przecięciu lub cewnikowaniu w celu uzyskania dostępu dożylnego.
 • Newborn Anne jest wyposażona w funkcję dostępu doszpikowego na obu nogach.

Specyfikacja

Funkcje dróg oddechowych

 • Ułożenie noworodka tak, aby symulować otwarcie dróg oddechowych przez odchylenie głowy, uniesienie podbródka lub wyluksowanie żuchwy
 • Wentylacja z wykorzystaniem PEEP (worek samorozprężalny, resuscytator z elementem T lub worek anestetyczny)
 • Intubacja rurką dotchawiczą
 • Intubacja maską krtaniową LMA
 • Wkładanie zgłębnika ustno-żołądkowego
 • Rozdęcie żołądka (przy nieprawidłowym wprowadzeniu rurki dotchawiczej)
 • Odsysanie (nozdrzy, nosowo-gardłowe, ustno-gardłowe oraz płuc przez rurkę dotchawiczą) – do dróg oddechowych nie należy wprowadzać płynów
 • Moduł smółki do usuwania przez odsysanie

Funkcje oddechowe

 • Obustronne i jednostronne (przy intubacji oskrzela) unoszenie i opadanie klatki piersiowej podczas wentylacji mechanicznej
 • Odma opłucnowa – torakocenteza igłowa w lewej linii środkowej pachowej (odma opłucnowa)

Funkcje serca

 • Ręczne uciskanie klatki piersiowej z odpowiednią głębokością (1/3 AP) i siłą

Funkcje układu krążenia

 • Ręczne tętno na pępowinie

 Dostęp naczyniowy

 • Żyła pępowinowa / dostęp tętniczy przez drożną pępowinę
 • Dostęp doszpikowy w lewym i prawym podudziu, na guzowatości kości piszczelowej i kostce pośrodkowej

 Inne funkcje

 • Pełny ruch w stawach
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.