Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę
Sklep

Newborn Anne

Trening umiejętności klinicznych dla pracowników oddziałów neonatologicznych

Informacje ogólne

Newborn Anne to fantom stworzony do treningu umiejętności w zakresie resuscytacji noworodków. Dzięki dokładnej budowie anatomicznej i funkcjom skupiającym się na najważniejszych umiejętnościach resuscytacyjnych wykonywanych w ciągu pierwszych dziesięciu minut życia noworodka, Newborn Anne wypełnia kluczowe założenia programu resuscytacji noworodków i większość klinicznych programów nauczania związanych z noworodkami.

 

Karta produktu

Specyfikacja

 • Drogi oddechowe
 • Oddychanie
 • Układ krążenia
 • Dostęp naczyniowy
 • Pozostałe

Drogi oddechowe

 • Anatomicznie poprawne i realistyczne drogi oddechowe
 • Ułożenie noworodka tak, aby symulować otwarcie dróg oddechowych przez odchylenie głowy, uniesienie podbródka lub wysunięcie żuchwy
 • Wentylacja za pomocą worka samorozprężalnego
 • Intubacja rurką dotchawiczą
 • Intubacja maską krtaniową LMA
 • Wprowadzanie zgłębnika ustno-żołądkowego
 • Prawidłowa intubacja pnia głównego
 • Manewr Sellicka
 • Rozdęcie żołądka (przy nieprawidłowym wprowadzeniu rurki dotchawiczej)
 • Odsysanie nozdrzy, nosowo-gardłowe, ustno-gardłowe oraz płuc przez rurkę dotchawiczą (Nie wprowadzać płynów do dróg oddechowych)
 • Moduł aspiracji smółki

Oddychanie

 • Obustronne i jednostronne (przy intubacji oskrzela) unoszenie i opadanie klatki piersiowej podczas wentylacji mechanicznej
 • Odma opłucnowa – torakocenteza igłowa w lewej linii środkowej pachowe

Układ krążenia

 • Anatomiczne punkty orientacyjne
 • Ręczne uciskanie klatki piersiowej z odpowiednią głębokością (1/3 AP) i siłą
 • Ręcznie generowane tętno na pępowinie

Dostęp naczyniowy

 • Żyła pępowinowa / dostęp tętniczy przez drożną pępowinę
 • Realistyczny wypływ krwi
 • Dojście doszpikowe w lewym i prawym podudziu

Pozostałe

 • Pełna ruchomość stawów