Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę
Extended warranty _8LR2678.jpg Extended warranty _8LR2678.jpg

Optymalizacja inwestycji

Usługi firmy Laerdal

 

Wyzwania

Badania naukowe wykazały, że symulatory i manekiny często nie są wykorzystywane w maksymalnym stopniu.  Dwa główne powody to wyłączenie sprzętu z eksploatacji oraz brak wyszkolonego personelu.

Wyłączenie sprzętu z eksploatacji wynika z awarii lub złego działania urządzeń. Prowadzi to do ograniczenia produktywności, a w konsekwencji – słabszych wyników szkolonych osób. 

Dostępność wyszkolonego personelu może determinować powodzenie lub niepowodzenie programu symulacji. Niewiele jest osób zdolnych do obsługi sprzętu i prowadzenia symulacji tak, aby spełnić cele szkoleniowe określone w ramach programu nauczania.

Niezależnie od przyczyny – wyłączenia sprzętu z eksploatacji, niedostatecznie wyszkolonego personelu lub obu tych powodów – wykorzystanie symulatorów w mniejszym stopniu niż zamierzano oznacza niski zwrot z inwestycji.

Upgrade-course-_8LR2210.jpg
_BRO3692.jpg

Osiągnięcie sukcesu

Aby w pełni zrealizować potencjał programu symulacji, sprzęt musi być sprawny, a personel przeszkolony w obsłudze. Niezwykle istotne jest też, aby personel nauczył się włączać symulację do programu nauczania i programów szkoleniowych.

Maksymalne korzyści z inwestycji można osiągnąć w dwojaki sposób. Gdy symulatory są sprawne, można przeznaczyć więcej czasu szkoleniowego dla personelu/uczestników. Personel wyszkolony do skutecznego wdrażania celów szkoleniowych jest najcenniejszym zwrotem z inwestycji – prowadzi do lepszych wyników szkolonych osób, a co najważniejsze – do ratowania życia większej liczby osób.

Globalna sieć wsparcia

Od konserwacji urządzeń, po instruktaż w zakresie najlepszych praktyk – rozwiązania firmy Laerdal w zakresie usług dostępne są na całym świecie.  Kupując symulator Laerdal, możesz oczekiwać niezawodnego działania. Takiego samego działania można oczekiwać od zespołu serwisowego. Właśnie taki poziom usług świadczą klientom nasi przedstawiciele zespołu wsparcia technicznego, przedstawiciele regionalni i specjaliści ds. usług edukacyjnych. 

140 Światowych ekspertów
34 Ogólnoświatowych kluczowych partnerów
40 Państw gdzie dostępny jest serwis

Korzyści z usług symulacyjnych

Jak Laerdal może pomóc

Firma Laerdal oferuje szeroką gamę usług edukacyjnych i technicznych pozwalających spełnić potrzeby naszych klientów od podstawowych do zaawansowanych symulacji. Naszym celem jest sprawić, aby programy symulacyjne działały w najbardziej skuteczny i wydajny sposób bez niepotrzebnych przestojów. Dbamy o technologię i wspieramy cele edukacyjne, dzięki czemu klienci mogą się skoncentrować na szkoleniu ukierunkowanym na ratowanie życia.

Poproś o więcej informacji

Będziemy obchodzić się z Twoimi danymi zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności Laerdal.

Będziemy obchodzić się z Twoimi danymi zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności Laerdal.