Pokaz działania SimPad PLUS z SkillReporter

Prosty sposób przygotowania szkolenia
resuscytacyjnego z użyciem manekina

SimPad PLUS z SkillReporter ułatwia przekazywanie informacji zwrotnych o przebiegu ćwiczenia w czasie rzeczywistym, rejestruje dane i oblicza parametry służące do oceny wykonania resuscytacji i przygotowania raportu.

Przemyślana konstrukcja i łatwość użycia

 • Zamieszczone po prawej prezentacje wideo pokazują zalety urządzenia: trwałość, poręczność, łatwość programowania i użycia.
 • SkillReporter skonstruowano na bazie urządzenia SimPad, opracowanego przez firmę Laerdal specjalnie z myślą o symulacjach i szkoleniu.
 • SimPad PLUS z SkillReporter współpracuje z manekinami Resusci Anne QCPR (również w wersjach QCPR AED i QCPR D) i Resusci Baby QCPR.
 • Oba produkty łączą się z urządzeniem kablem USB, a manekin Resusci Anne również bezprzewodowo. Do pracy z większą liczbą manekinów można użyć rutera zapewniającego bezpieczne połączenie bezprzewodowe.

    

Łatwe w odbiorze informacje zwrotne przesyłane w czasie rzeczywistym

Oprogramowanie urządzenia SimPad PLUS z SkillReporter dostarcza pełnych, łatwych w użyciu informacji zwrotnych, pozwalających poprawić jakość szkolenia resuscytacyjnego. W trakcie szkolenia operator może śledzić równocześnie na sześciu manekinach następujący zestaw mierników:

 • Tempo i głębokość uciśnięć
 • Prawidłowość zwolnienia każdego uciśnięcia
 • Prawidłowość ułożenia rąk
 • Częstość i długość przerw
 • Objętość wentylacji
 • Wprowadzane automatycznie i ręcznie komentarze o głównych zdarzeniach w trakcie symulowanej resuscytacji

W razie potrzeby, sesja może być prowadzona w trybie oceniania; wówczas informacje zwrotne nie są przekazywane na żywo, natomiast dane są rejestrowane na potrzeby sporządzenia raportu oceniającego.

    

Przyjazny użytkownikom, dostosowany do indywidualnych wymogów raport podsumowujący z zaznaczeniem obszarów wymagających dopracowania

 • Na podstawie danych uzyskanych w trakcie sesji SimPad PLUS z SkillReporter oblicza ogólny wynik i ustala obszary wymagające poprawy.
 • Szczegółowe dane można cenić na podstawie raportu podsumowującego i wykorzystać do sformułowania dokładnych zaleceń. W efekcie instruktor może dostosować informacje zwrotne otrzymywane przez ćwiczącego do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych.
 • Dane i raporty można łatwo przesłać do komputera i tam przeglądać, drukować i sporządzać ich kopie, korzystając z darmowego oprogramowania Session Viewer dostępnego w zakładce Do pobrania.

    

Pełna kontrola nad sesją szkoleniową

Oprócz funkcji przesyłania informacji zwrotnych i sporządzania raportów SimPad PLUS z SkillReporter umożliwia:

 • Ustalanie rytmów serca odpowiadających użyciu defibrylatora pod napięciem
 • Zdalne sterowanie defibrylatorami szkoleniowymi AED Trainer 2 i AED Trainer 3 (za pośrednictwem systemu Laerdal Link)
 • Ustawianie wartości granicznych i progów dla uciśnięć i wentylacji (wstępnie zaprogramowanych zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) / Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA))

Rejestracja

Pomiar

Improve

Nowa seria manekinów firmy Laerdal do nauki umiejętności resuscytacji z możliwością pomiaru jej podstawowych elementów składowych. Za pomocą intuicyjnie zrozumiałych symboli graficznych i jasnych wskazówek podawane są informacje dotyczące:

 • Częstości i głębokości uciśnięć
 • Kompletności zwolnienia
 • Ilości przerw
 • Odpowiedniej objętości wentylacji

Nasze narzędzie pozwala zastąpić konkretami domysły na temat przebiegu resuscytacji. Obiektywny pomiar jest warunkiem obiektywnej oceny. Wyniki są rejestrowane i przechowywane w pamięci, co umożliwia dokonywanie porównań i śledzenie postępów. Funkcja obsługi wielu manekinów pozwala śledzić działania większej liczby uczestników w tym samym czasie.

Korzystanie w trakcie resuscytacji z informacji zwrotnych nie tylko ułatwia nabywanie umiejętności, ale sprzyja ich utrwaleniu. Przekazywane na bieżąco informacje zwrotne pomagają poprawić wyniki w trakcie sesji i sporządzić raport po jej zakończeniu. Mówiąc najprościej, żeby robić coś lepiej, trzeba wiedzieć, co się robi nie tak.