Korzystanie z manekinów Resusci Anne QCPR and Resusci 
Baby QCPR z urządzeniami zapewniającymi bieżącą informację o jakości wykonania

Resusci Baby QCPR to manekin do szkolenia w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, przedstawiający małe dziecko. Jego zaletą jest stałe kierowanie uwagi ćwiczącego na rozwijanie własnych umiejętności.

Podstawowymi czynnikami w rozwoju umiejętności jest możliwość pomiaru, oceny i przekazywania na bieżąco informacji o jakości wykonywanych zabiegów . Manekin Resusci Baby QCPR zapewnia kompletne, zgodne z realiami szkolenie w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Zastosowanie urządzenia przekazującego informacje zwrotne umożliwia lepszy pomiar uciśnięć i wentylacji of , a w konsekwencji kompletny i precyzyjny instruktaż.

Dzięki szczegółowym wskazówkom i raportom podsumowującym, uczestnicy szkolenia uczą się i doskonalą swoje umiejętności szybciej i skuteczniej niż dotąd. 

    

Właściwości i zalety produktu

Manekin Resusci Baby QCPR umożliwia:

 • Pomiar sposobu wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej
 • Ocenę wyników wykonania zabiegu
 • Łatwe przekazywanie informacji zwrotnych instruktorowi

Nowe urządzenia kontrolne zapewniają uczniom:

 • Jednoznaczne wskazówki odnośnie wymaganych korekt
 • Sposobność doskonalenia umiejętności dzięki raportom podsumowującym.
 • Nowe możliwości jeszcze bardziej skutecznego szkolenia ‘w czasie rzeczywistym’ oraz rejestrowania i analizowania przebiegu zajęć

   

Właściwości produktu

 • Realistycznie odtworzone cechy i funkcje anatomiczne, w tym odchylenie głowy, uniesienie podbródka, głębokość uciśnięć, siła uciśnięć i unoszenie klatki piersiowej
 • Czujnik wskazujący prawidłowe ułożenie rąk
 • Układ wentylacji zapewniający realistyczne unoszenie klatki piersiowej przy zastosowaniu worka samorozprężalnego i oddychania usta-usta oraz pomiar objętości i częstości wdmuchnięć, uławiający naukę prawidłowej techniki wentylacji.
 • Ulepszony pomiar i możliwości przekazywania informacji zwrotnych.
 • Możliwość przyłączenia kablem urządzenia SkillGuide lub SimPad SkillReporter
 • Zgodność z wytycznymi dot. resuscytacji

   

Manekin Resusci Baby QCPR współpracuje z następującymi urządzeniami informacji zwrotnych*:

* Urządzenia należy zamówić osobno - nie wchodzą w skład zestawów manekinów do nauki resuscytacji..

SimPad SkillReporter

Mobilność, prostota i elastyczność pomagają podnieść jakość resuscytacji. Udoskonalone urządzenie informacji z każdym manekinem Resusci Baby do nauki jakościowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej (QCRP).

Więcej na temat urządzenia SimPad SkillReporter >

SkillGuide

Informacje zwrotne o przebiegu ćwiczenia w czasie rzeczywistym oraz raport podsumowujący z pojedynczej sesji

Więcej wiadomości na temat urządzenia SkillGuide >