Overslaan en naar inhoud

COVID-19: Vaardighedensimulatie op basis van Peer-to-Peer

Train tot in de perfectie

Train zorgverleners in het aan- en uittrekken van PBM op zo’n manier dat ze het met competentie en zelfvertrouwen in de praktijk kunnen brengen. Met deze e-learning-cursus en -scenario’s voor het ontwikkelen van vaardigheden kunnen zorgverleners op effectieve wijze trainen met een minimaal aantal begeleiders. 

Een begeleide e-learning-ervaring

Ontwikkeld conform Laerdal’s bestaande collegiale ontwikkelíngsprogramma’s stelt deze e-learningcursus voor zowel begeleiders als studenten u in staat om u effectief met collega’s onderling het aan- en uittrekken van PBM voor klinisch personeel eigen te maken en te implementeren.

Krijg toegang tot lesmaterialen, SimPad-scenario’s en hulpmiddelen om een geslaagde implementatie te verzekeren.

Toegang krijgen

Speciaal ontwikkelde SimPad-scenario’s

Gebaseerd op de richtlijnen van de CDC en gevalideerd door professionals in de gezondheidszorg in Europa en Australië, bieden de scenario-checklists de cursisten een duidelijk stap-voor-stap-proces van de vaardigheden die zij tijdens het aan- en uittrekken van PBM moeten kunnen demonstreren. 

Stap-voor-stap-checklists met vaardigheden die de cursist moet kunnen demonstreren.

P2P SimPad 2.png

Uitgebreide feedback voor zowel cursist als instructeur in de logbestanden.

P2P SimPad 3.png

Verbeter de klinische vaardigheden

Het is bewezen dat leren onder collega’s heel wat positieve resultaten kan opleveren, zoals een grotere betrokkenheid van de deelnemers, meer zelfvertrouwen, verbeterde vaardigheden en doorgaans betere prestaties en een hogere productiviteit voor wat betreft studieresultaten.

SimPad-gebruikers krijgen tot 31 augustus 2020 gratis toegang tot de inhoud van de cursus COVID-19 Reactie: op vaardigheden van collega’s gebaseerde simulatie.

Welcome back

Your session timed out whilst you were away. Do you want to continue signed in?

Continue Sign Out