Gå vidare till
Öppna vägledning
Coronavirus Hero.jpg Coronavirus Hero.jpg

Respons på COVID-19 Peer-to-Peer-baserad simulering

Träna till perfektion

Implementera utbildning i kompetensutveckling i påtagning och avtagning av PPE på ett sätt som gör det möjligt för läkare att träna tills de är säkra och kompetenta. Denna e-inlärningskurs och scenarier för peer-to-peer-kompetens gör det möjligt för sjukvårdspersonal att träna effektivt med så få kursledare som möjligt.

En guidad e-inlärningsupplevelse

Denna kurs som är utvecklad för både kursledare och elever i enlighet med Laerdals befintliga peer-to-peer-program för kompetensutveckling gör att du effektivt kan implementera peer-to-peer-lärande i påtagning och avtagning av PPE för läkare.

Få tillgång till läromedel, SimPad-scenarier och resurser för att säkerställa en framgångsrik implementering.

Få åtkomst

e-learning screen.png

Speciellt utvecklade SimPad scenarier

Scenariernas checklistor, som är baserade på riktlinjer för bästa praxis från CDC och validerade av sjukvårdspersonal i Europa och Australien, erbjuder en tydlig stegvis process av färdigheter som eleven ska kunna uppvisa under påtagning och avtagning av PPE.

Checklistor för stegvisa färdigheter som eleven ska kunna uppvisa.

P2P SimPad 2.png

Omfattande återkoppling för både elev och instruktör i händelseloggen.

P2P SimPad 3.png

Förbättra klinisk kompetens

Det har visat sig att peer-inlärningsaktiviteter kan ge många positiva resultat, inklusive högre studentengagemang, ökat förtroende, förbättrad kompetens och totalt sett högre prestation och högre produktivitet när det gäller inlärningsresultat.

Be om mer information

Hur önskar du bli kontaktad?

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.