Anatomisk nøjagtig luftvej tillader forskellige former for intubation:

  • Oropharyngeal og nasopharyngeal luftveje
  • Endotracheal tube og fiksering 
  • Maske/pose-ventilation
  • Tracheal sug
  • Manuelt genereret carotis puls 
  • Lukkede brystkompressioner