Gå vidare till

Paediatric Intubation Trainer

Övningmodell för färdigheter i PALS luftvägsbehandling

Produktinformation

Anatomiskt korrekt reproduktion av en barntorso för att träna skillnader mellan barn- och vuxenanatomi vid luftvägsbehandling.

  • Anatomiskt korrekta luftvägar gör det möjligt att mäta och föra in olika hjälpmedel.
  • Inläggning av näs och svalgtub
  • Insättning och säkring av endotrakealtub
  • Ventilation med mask och andningsballong
  • Sugning av trakea
  • Manuell simulering av halspuls
  • Bröstkorgskompressioner
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.