Gå til indhold
Åben navigation
In-situ Hero.jpg In-situ Hero.jpg

Bliv forberedt på det uventede

In-situ-simulation

Træn, hvor du arbejder - arbejd, mens du træner

Evnen til at handle hurtigt og præcist, når der opstår uventede situationer, er afgørende for patientsikkerheden. Den eneste måde at finde ud af, hvordan du vil reagere, er ved at øve dig i dine egne omgivelser. Simulation, som sker udenfor din arbejdsplads, vil ikke omfatte uventede problemer, så som:

  • Hvad gør du, når defibrillatorens batteri er dødt?
  • Er akutvognen tilgængelig og fuldt udstyret?
  • Er monitoren synlig for de, der skal kunne se den?
  • Hvad hvis pleuradrænet ikke er, hvor det skal være?
In-situ simulation training

In-situ-simulation

Træning med in-situ-simulation er en holdbaseret træningsteknik udført på egen arbejdsplads med brug af udstyr og ressourcer fra den pågældende afdeling, og den involverer de faktiske medlemmer af behandlingsteamet.


In-situ-simulation finder sted i det virkelige arbejdsmiljø blandt teams i løbet af deres normale arbejdstid med det formål at gøre oplevelsen så tæt på virkeligheden som muligt. Med in-situ-simulation kan pålidelighed og sikkerhed forbedres, særligt i højrisikoområder.

Discover SimMan ALS

Discover SimMan ALS

SimMan ALS provides a mobile, durable solution that meets the training needs of pre-hospital and in-hospital emergency care providers - from basic assessment to advanced life-support skills.

Visit the SimMan ALS product page

Øvelser i eget miljø gør det lettere at overføre træning til den virkelige verden.

Anne Dowson, oversygeplejerske på pædiatrisk intensivafdeling, St Mary’s Hospital - Imperial College Healthcare

Debriefing er nøglen

In-situ-simulation har vist sig at have en positiv effekt på sundhedspersonalets reaktioner, ændringer i sikkerhedsforståelse, organisatoriske præstationer og teamwork. Denne type træning gør det muligt for teams at gennemgå og styrke deres kliniske problemløsende færdigheder til forberedelse af en krisesituation eller sjældne alvorlige nødstilfælde. Struktureret debriefing, der er kort og konkret, er en central del af in-situ-træning.

Debriefing

Cincinnati Children Hospital

Cincinnati Children Hospital gennemførte en undersøgelse af in-situ-simulationens effekt på en af deres intensivafdelinger. Implementering af in-situ-træning resulterede i opdagelsen af mere end hundrede skjulte risikomomenter, som ellers ville være blevet overset. Identificering af disse fejl resulterede i gennemførelse af ændringer for at reducere risiko for fejl og forbedre patientsikkerheden.

In-situ-simulation tilvejebragte også en metode til at styrke teamwork adfærd, såsom: brug af bekræftende udsagn, rollefordeling, gennemførelse af løbende opdateringer, udvikling af en fælles mental model, gennemførelse af uafhængig dobbeltkontrol af høj-risikabel medicin og overvinde forskelle i faglig rang blandt teammedlemmer.

64 Udførte simulationer
134 Identificerede latente risikomomenter
40 Forskellige tilgange til alarmkoder

Hvordan Laerdal kan hjælpe

Vi ved, at der er udfordringer i implementering af in-situ-træning, men fordelene ved forbedret patientpleje gør det umagen værd. Vi er her for at hjælpe. Bærbare, robuste simulations- og debriefingløsninger, der muliggør, at træning kan finde sted hvor som helst, kan hjælpe dig med at skabe et tilbundsgående og engagerende læringsmiljø og forbedre patientsikkerheden.

Anmod om flere oplysninger

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.