Gå vidare till
Öppna vägledning
In-situ Hero.jpg In-situ Hero.jpg

Förbered dig på det oförutsägbara

In-situ-simulering

Öva där du arbetar – arbeta när du övar

Förmågan att agera snabbt och på rätt sätt i oväntade situationer är avgörande för patientvården. Det enda sättet att veta hur du ska reagera är att öva i din faktiska miljö. Simuleringar utanför arbetsplatsen kan inte förbereda dig på oförutsedda problem som:

  • Vad gör du om defibrillatorns batteri är slut?
  • Är akutvagnen tillgänglig och fullt utrustad?
  • Är monitorn synlig för dem som behöver se den?
  • Vad händer om toraxdränaget inte sitter där det ska?
In-situ simulation training

In-situ-simulering

In-situ-simulering är en gruppbaserad övningsmetod som utförs på plats vid patientvårdsenheterna, med enhetens egen utrustning och personal från de befintliga vårdteamen.


In-situ-simulering sker i arbetslagets faktiska arbetsmiljö och under ordinarie arbetsschema, i syfte att göra upplevelsen så lik verkligheten som möjligt. Med in-situ-simulering kan tillförlitlighet och säkerhet förbättras, särskilt i högriskområden.

Discover SimMan ALS

Discover SimMan ALS

SimMan ALS provides a mobile, durable solution that meets the training needs of pre-hospital and in-hospital emergency care providers - from basic assessment to advanced life-support skills.

Visit the SimMan ALS product page

Att öva i vår egen miljö gör träningen mer överförbar till verkligheten.

Anne Dowson, pediatriksjuksköterska på barnintensiven vid St Mary’s Hospital – Imperial College Healthcare

Återkoppling är nyckeln

In-situ-simulering har visat sig ha positiv inverkan på vårdpersonalens reaktioner, attityden till säkerhet, allmän organisationsförmåga och lagarbete. Denna typ av träning gör det möjligt för arbetslagen att förbereda sig på kriser och ovanliga men allvarliga händelseförlopp genom att bedöma och förstärka sin kliniska problemlösningsförmåga. Strukturerad, kortfattad och koncis avrapportering och återkoppling är en viktig del av in-situ-träningen.

Debriefing

Cincinnati Children's Hospital

Cincinnati Children's Hospital genomförde en studie av effekterna av in-situ-simulering på en av sina intensivvårdsavdelningar. Tack vare in-situ-träningen upptäckte man fler än hundra dolda säkerhetshot, som annars skulle ha gått obemärkta förbi. Identifieringen av dessa problem resulterade i en rad förändringar för att minska risken för fel och förbättra patientsäkerheten.

In-situ-simuleringar blev också en metod för att förstärka lagarbetet, bland annat genom tydligare, mer självsäker kommunikation, klargörande av rollfördelning, löpande behandlingsuppdateringar, utvecklandet av en gemensam mental modell, oberoende dubbelkontroller av högriskläkemedel samt överbryggandet av auktoritetsbarriärer mellan medlemmarna i arbetslaget.

64 utförda simuleringar
134 identifierade latenta säkerhetshot
40 olika sätt att reagera på akutlarm

Laerdal kan hjälpa till

Vi vet att det kan vara en utmaning att genomföra in-situ-träning, men fördelarna med bättre patientvård gör det värt ansträngningen. Vi finns här för att hjälpa. Bärbara, robusta simulerings- och återkopplingslösningar som gör det möjligt att öva var som helst kan hjälpa er att skapa en realistisk och engagerande lärmiljö och förbättra patientsäkerheten.

Be om mer information

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.