Gå vidare till

SimMan® ALS

SimMan® ALS tillhandahåller en mobil, hållbar lösning som tillgodoser utbildningsbehoven hos vårdgivare inom ambulanssjukvård och sjukhusvård - från grundläggande bedömningar till avancerade livsuppehållande åtgärder.

Utveckla kompetenser och var förberedd inför akutfall i verkliga livet

SimMan ALS kan tillgodose de unika utbildningsbehoven för akutsjukvårdare, från ambulanssjukvårdens bedömning och hantering på plats till observationsvård på sjukhus.

Utvidga träningsmöjligheter enligt dina träningsbehov

Genom att kombinera SimMan ALS med valfria kompletterande produkter kan simuleringen göras mer kliniskt relevant för en mängd olika vårdgrenar. SimMan ALS låter dig även vid behov integrera den senaste tekniken i dina träningsprogram.

Förberedd för träning i ultraljudsdiagnostik

SonoSim®-teknologi har integrerats i huden på bröst/mage hos SimMan ALS. Detta gör det enkelt att inkludera ultraljudsdiagnostik med riktiga ultraljudsfall med patologiska resultat i fullskalesimuleringar.

Laerdal-SonoSim Ultrasound Solution kan endast användas med LLEAP-dator. Ett kompletterande inköp krävs för SonoSim-systemet samt patientfall och -scenarier.

Lär dig mer om vår Laerdal-SonoSim Ultrasound Solution >

Förberedd för förbättrad defibrilleringsträning

Genom att ansluta ShockLink till SimMan ALS är det möjligt att använda en skarp defibrillator med träningselektroder. Träningsmoment såsom den tid det tar att utföra HLR, placera elektroderna korrekt och skicka en stöt med minimala avbrott sparas automatiskt i dataloggen i SimPad PLUS eller LLEAP för bedömning och rapportering.

Ett kompletterande inköp av en ShockLink krävs.

Lär dig mer om ShockLink och kompatibla defibrillatorer >

Simulerad patientmonitorering

Grafiska monitoreringsmöjligheter förbättrar klinisk realism och sätter det kritiska tänkandet på prov.

Monitoreringsparametrarna i SimPad PLUS är begränsade till hjärtfrekvens, syremättnad, blodtryck,
andningsfrekvens, temperatur, EKG och CO2. LLEAP patientmonitorering via dator erbjuder ytterligare parametrar och dessutom kapacitet för multimedia, labb och röntgenbilder.

Lär dig mer om dina alternativ för patientmonitorering >

Drift- och avrapporteringsalternativ

Oavsett om du använder SimPad PLUS eller en LLEAP PC för att köra din simulering, är programvaran enkel och effektiv att använda för scenariebaserad träning. De intuitiva operativsystemen erbjuder flexibel hantering av patientparametrar, integrerad data och videoinspelning, liksom simulerade patientövervakningsfunktioner. Välj operativsystem som fungerar bäst för dina träningsbehov.

Integrerad avrapportering

Spela in, dela och rapportera träningssessioner med hjälp av synkroniserad audio, video och simuleringsinformation från ett av Laerdals rapporteringsalternativ:

SimView - en integrerad rapporteringslösning som ger dig möjlighet att studera simuleringar på närmare håll.
SimView Mobile - det perfekta valet för att använda SimView och SimMan ALS på plats.
Session Viewer - gör det nu möjligt att spela in från 1 HD USB-webbkamerasynkroniserad med dataloggen.

SimMan® ALS tillhandahåller en mobil, hållbar lösning som tillgodoser utbildningsbehoven hos vårdgivare inom ambulanssjukvård och sjukhusvård - från grundläggande bedömningar till avancerade livsuppehållande åtgärder.

Specifikationer

Främre och bakre lungljud

Mätnings
loggning och analys av HLR

Cyanos kopplat till vitala funktioner

Lungkollaps med ensidig bröströrelse

Preparerad för ultraljuds
diagnostik och förbättrad hjärtstarta
rutbildning

Kärlåtkomst - IV och IO

 

Helt trådlös och självständig

 • Intern elektrisk och pneumatisk energi
 • Kompletterande elnätsuppkoppling och -ström
 • Integreras trådlöst med existerande datanätverk
 • Möjlighet att ansluta ett extra batteri på sidan för förlängd användning
 • Robust och pålitlig för användning i olika miljöer

     

Multipla färdigheter/funktioner för luftvägar:

 • Kontrollerbar öppen/stängd luftväg, kontrolleras automatiskt eller manuellt
 • Huvudlutning/haklyft
 • Käklyft med ledad käke
 • Sugning (oralt och nasofaryngealt)
 • Ventilering med andningsballong
 • Intubation av luftstrupen via munnen
 • Intubation av luftstrupen via näsan
 • Combitube, LMA, I-gel och andra element som placeras i luftvägarna
 • Intratrakeal intubation
 • Retrograd intubation
 • Fiberoptisk intubation
 • Transtrakeal jetventilation
 • Koniotomi med nål
 • Kirurgisk koniotomi
 • Luftvägsmotstånd - tre inställningar (på/av/halv)
 • Intubation av höger huvudbronk
 • Utvidgning av buken

Luftvägskomplikationer:

 • Tungan faller bakåt
 • Tungödem

Andningsegenskaper

 • Simulerad spontan andning
 • Dubbel- och ensidig stigande och sjunkande bröströrelse
 • Normala och avvikande andningsljud
 • Områden för lungauskultation: bakre och främre områden
 • Syremättnad och vågform

Andningskomplikationer:

 • Cyanos
 • Pleuratappning med kanyl - bilateral
 • En- och dubbelsidig bröströrelse
 • Insättning av bröstslang - bilateral

Hjärtegenskaper:

 • Utförligt EKG-bibliotek
 • Hjärtljud
 • Övervakning av EKG-rytm (fyra kablar)
 • Bildskärm för EKG med 12 avledningar
 • Defibrillering och elkonvertering med strömstötar - Laerdal LINK-teknik
 • Stimulering

Cirkulationsegenskaper:

 • Manuell blodtrycksmätning genom auskultation av Korotkoff-ljud
 • Pulsen i halspulsåder, lårbensartär, strålbensartär synkroniserad med EKG
 • Pulsstyrkan varierar med blodtryck
 • Pulspalpation detekteras och loggas

Kärlåtkomst:

 • Intravenös åtkomst (höger arm)
 • Intraosseös åtkomst (tibia)

HLR:

 • Förenlig med riktlinjer för 2010-2015
 • HLR-kompressioner genererar tydlig puls, blodtryckskurva och EKG-artefakter
 • Realistiskt kompressionsdjup och -motstånd
 • Djupdetektion, släppning- och kompressionsfrekvens

Ögon:

 • Manuellt inställd till: Öppen, stängd och delvis öppen
 • Uppsättning kompatibla pupiller

Andra egenskaper:

 • Foleys kateterisering av urinblåsa utan urinproduktion
 • Förberedd för användning av SonoSim Ultrasound solution
 • Patientröst
  • Förinspelade ljud
  • Anpassade ljud
  • Instruktören kan simulera patientens röst trådlöst      

Systemets egenskaper:

 • Fjärrstyrd trådlös PC-handdator kontrollerar simulatorn eller SimPad Plus-systemet
 • Kontrollera simulationer från varsomhelst i ditt nätverk
 • Manuellt läge
  • Precis kontroll omedelbart
 • Automatiskt läge
  • Kör färdigförpackade scenarier
  • Unika och enkla kontroller ökar/minskar svårighet och takt
 • Integrerad videoavrapportering
 • Dataloggning
 • Instruktörskommentarer
 • Tillgängliga scenarier i SimStore

Patientövervakare:

 • Trådlös
 • Väldigt konfigurerbar
 • Inkluderar (beroende på operativsystem):
  • EKG (2 spår)
  • SpO2
  • CO2
  • ABP
  • Centralt ventryck
  • ICP
  • Bedövningsmedel
  • PH
  • PTC
  • PAP
  • PCWP
  • NIBP
  • TOF
  • Hjärtminutvolym
  • Temperatur (kärn- och perifer-)
  • Ytterligare och programmeringsbara

パラメータ

 • Parametrar:

Bildskärm för EKG med 12 avledningar

 • Röntgenbildskärm
 • Skräddarsydd bildskärm
 • Skräddarsydd videoskärm

Intyg:

  <
 • UL, CE, FCC, CSA, HMR

SimMan ALS inkluderar:

 • SimMan ALS-träningsdocka
 • Två transportväskor med mjuka sidor
 • Specialdesignade kläder
 • Ett års tillverkargaranti

Tillbehör:

 • Operativsystem:
 • PC eller SimPad Plus
 • Simulerad patientmonitor och programvara
  (Panel-PC med stor skärm och strömsladd)
 • SimView eller SimView Mobile
 • Robust PC
 • Scenarier och scenariepaket är tillgängliga i SimStore.

Servicepaket:*

 • En eller två dagars introduktionsutbildning
 • Fördjupad scenarieprogrammeringskurs
 • Skräddarsytt paket för endagsutbildning
 • Skräddarsytt paket för scenarieutveckling
 • Installation på plats
 • Förlängd garanti
 • Förebyggande underhåll
 • Låneartikelprogram

* tillgängliga tjänster kan variera mellan länder

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Välkommen tillbaka

Din session avbröts medan du var borta. Vill du fortsätta att vara inloggad?

Fortsätt Logga ut