Gå vidare till
Öppna vägledning
_BER2923.jpg _BER2923.jpg

Förbättra patientvården

Simuleringsbaserad utbildning

Patientsäkerhet är en global hälsofråga

Varje år dör uppskattningsvis 1,2 miljoner människor runt om i världen på grund av medicinska misstag. Världshälsoorganisationen, WHO, har publicerat en rapport som gör gällande att vårdskador utgör en stor belastning när det gäller människors sjuklighet och dödlighet i världen.

1 in 10 Patients skadas när de söker vård
43 Million patienttillbud varje år
$42 Billion i kostnader per år till följd av medicineringsfel

Möjlighet att öva

En av de största utmaningarna för att förbättra patientsäkerheten är möjligheten att öva. Möjligheterna att få praktikplats, särskilt som sjuksköterskestudent, begränsas alltmer i takt med att den åldrande befolkningen ökar arbetsbelastningen för vårdanställda.

För det handlar inte bara om att få möjlighet att öva: att få öva i en trygg miljö utan att utsätta patienter för risker är minst lika viktigt. Simuleringsbaserad övning ger studenter, läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal möjlighet att integrera kognitivt lärande med praktik utan risker för patienterna.

Att undvika medicinska fel och förbättra patientsäkerheten är viktiga aspekter vid vård av patienter, men de är inte de enda. En optimal patientvård omfattar också att upptäcka dolda säkerhetsproblem, att underlätta samarbete och kommunikation i arbetslaget samt att säkerställa att yrkeskompetens inte bara upprätthålls utan också förbättras.

new_BER2289.jpg

Simuleringsbaserad utbildning

Simuleringsbaserad utbildning har fått stort erkännande inom vården och anses vara ett kraftfullt verktyg för att stärka klinisk kunskap, förbättra kommunikationen inom arbetslaget och lära ut beslutsförmåga. Simulering är en utbildningsmetodik, inte en teknologi. Simulering kan användas för att lära ut inte bara kliniska färdigheter utan även lagarbete och kommunikation. Metoden kan även användas för att standardisera utbildning, uppfylla evidensbaserade riktlinjer och uppnå specifika mål. Förhållningssättet har ändrats från vad simulering kan göra till snarare hur simulering bäst kan användas för att förbättra patientvården.

10 goda arbetssätt för lyckad simulering

Så kan Laerdal hjälpa till

Med mer än 65 års erfarenhet i simuleringsbranschen har vi lång erfarenhet av samarbete med ledande experter och intressegrupper inom hälso- och sjukvård runt om i världen. Vi tänker hela tiden framåt, inte bara för att utveckla våra produkter och tjänster utan även sättet som de används på, för att på bästa sätt kunna hjälpa våra kunder att lyckas. Eftersom vi lär av de bästa kan även du göra det. Vår stora globala kundkrets ger oss värdefull återkoppling på hur våra lösningar kan justeras och förbättras för att uppfylla verkliga användares behov. Vi har lärt oss att simulering inte bara handlar om teknik: simulering handlar, utöver praktiska färdigheter, också om djupare insikter om kommunikation, samarbete och ledarskap.

Be om mer information

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.