Gå til indhold
Åben navigation
New_D4L8524.jpg New_D4L8524.jpg

Vejen til elevens succesoplevelse

Selvstyret læring

Læring på din egen måde

Understøttet, selvstyret læring er svaret på det behov, som mange institutioner har for yderligere klinisk praksis, som der enten ikke er tid eller faciliteter til, eller for programmer til undervisning i et fjernlæringsmiljø.

En sikker, kontrolleret og målbar erfaring er afgørende for elevens succes. Med selvstyret læring kan elever via brug af realistiske patientscenarier få den erfaring, som de har brug for til udvikling af færdigheder i kritisk beslutningstagning.

SDL.jpg

Selvstyret læring giver eleverne en unik mulighed for at arbejde med en patient i et sikkert, realistisk miljø, som er tilgængeligt når som helst og hvor som helst. Forskning viser en god effekt af simulationsbaseret uddannelse, når træningen er velovervejet og opnåelse af specifikke kliniske mål er fastsat på forhånd.

McGaghie, Issenberg, Cohen, Barsuk, & Wayne, 2011

Læring og bevarelse af livsreddende færdigheder kræver gentagen øvelse, samt at man holder sig opdateret om 'Best practice' og forskningsbaseret evidens i medicinsk behandling. Deltagelse i instruktørstyrede kurser er tidskrævende og det kan være en udfordring for nogle kursister.

Selvstyrede læringsprogrammer giver større fleksibilitet end traditionelle undervisningsmetoder, fordi kursisterne selv kan vælge, hvornår og hvor de vil deltage. Uden disse tidsmæssige begrænsninger har kursisterne bedre mulighed for at udføre den ønskede træning med små hyppige doser, som giver bedst mulighed for kompetenceudvikling.

Fordelene ved selvstyret læring

Forbedrer træningseffektiviteten

  • Standardiserer undervisningsmaterialet
  • Standardiserer metodelære ved træningen
  • Standardiserer måling af præstationen

Forbedrer træningens nyttevirkning

•    Forbedrer rådigheden og kvalitetet af klasseundervisningen ved at lade underviseren fokusere på de vigtigste læringsmål.
•    Hjælper underviserne med at identificere de studerendes behov og at optimere deres undervisningsprogram
•    De studerende lærer med mindre undervisningstid
•    Realistisk simulationstræning udvikler de studerendes psykomotoriske and kognitive færdigheder

Forbedrer elevens læringsoplevelse og motivation

  •  Rigeligt indhold, fordybende simulationer og konkurrencelignende udfordringer engagerer nutidens studerende.
  •  De studerende lærer i deres eget tempo og i et non-intimiderende miljø.
  •  Tillader de studerende at opleve unormale og svære sammentræf.

Mange anvendelsesmuligheder

•    Professionel undervisning af de studerende
•    Indledende undervisning
•    Løbende undervisning
•    Undervisning til forbedring af færdigheder samt re-certificering

vSim_simmom.jpg

Fremtidens undervisning

Selvstyrende læringsprogrammer virker lovende som fremtidens måde at uddanne på. Fleksible og skalerbare læringsprogrammer fører eleverne gennem hele kurset ved at gøre det nemmere at opbygge viden og kompetence gradvis på en måde, som styrker kompetencer og selvtillid.

Når eleverne kan lære i deres eget tempo samt når det passer dem bedst, så kan de nå deres uddannelsesmål på den mest optimale måde. Case-scenarier, simulationer, automatiseret debriefing, afhjælpning og rigeligt af uddannelsesmæssigt indhold gør eleverne i stand til at mestre alle aspekter af selvstyret læring med simulation.

Hvordan Laerdal kan hjælpe

Laerdals selvstyrede læringsprogrammer er designet til at yde den højeste grad af pædagogisk kvalitet, klinisk nøjagtighed og omkostningseffektive leveringsmetoder, som er nødvendige for at opfylde sundhedsarbejderes uddannelsesmæssige mål i hele verden.

Anmod om flere oplysninger

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.