Gå til indhold

Resusci Anne Simulator

Resusci Anne Simulator er designet til træning i de meget specielle færdigheder, som akutpersonale har brug for både uden for og i hospitalsmiljøet, og hvor simulationsøvelsen omdannes til en mobil og dynamisk læringsoplevelse for både instruktøren og eleven. 

Gå til sektion

Oversigt

Giver yderst virkelighedstro ALS-træning

Hvordan kan man forberede sig til virkelige nødsituationer? Når sådanne begivenheder er sjældne og uforudsigelige, hvordan kan indsatspersonalet sikre, at deres kliniske beslutninger, færdigheder og reaktioner har den konstant høje standard, der forventes af dem?

Resusci Anne Simulator er designet til de unikke træningsbehov, som nødhjælpspersonalet har både før og efter ankomst til hospitalet. Den er anatomisk realistisk med et væld af funktioner til rådighed for flere læringsmål.

En mobil og dynamisk undervisning

Undervisning ved hjælp af SimPad PLUS

SimPad PLUS giver instruktøren et intuitivt interface for nem kontrol og leverer højeffektiv simulationsbaseret træning når og hvor, der er brug for det.

SimPad PLUS fungerer trådløst og tilfører fleksibilitet til kontrollen af simulatorens fysiologiske reaktioner. Et enkelt tryk på skærmen vil hjælpe med at udnytte læringshændelser, som de opstår, hvilket sikrer livreddende færdigheder i at blive trænet og udøvet på de højeste kompetenceniveauer.

Få et mere realistisk scenarie ved hjælp af en patientmonitor

Den valgfri patientmonitor hæver realitetsniveauet og gør det muligt at køre scenariet i ægte arbejdsmiljøer, så de studerende kan overvåge, fortolke og behandle patienten i overensstemmelse hermed.

QCPR-feedback på SimPad PLUS

Intuitivt, hurtigt og nemt!

I kan forbedre præstationen af hjerte-lungeredningen og højne de afgørende nødvendige færdigheder ved enkeltpræstation eller i teams ved at anvende feedback af høj kvalitet. SimPad PLUS giver instruktører præstationsindikatorer for kompression, ventilation og hands-off-tid.

SimPad PLUS Log Viewer vil indsamle data om de studerendes resultater med henblik på en kvalitets-debriefing, der vil optimere læringsoplevelsen.