Gå til innhold

Resusci Anne simulator

Resusci Anne simulator

Resusci Anne Simulator er utformet for å imøtekomme de unike opplæringsbehovene i nødetatene, i situasjoner både før og under innleggelse på sykehus. Dette gjør at simuleringsopplæringen gir en mobil og dynamisk læringsopplevelse for både instruktøren og studenten. 

For å trene på observasjoner og avanserte ferdigheter i akutte situasjoner

Hvordan forbereder man seg på reelle akuttsituasjoner? Nødsituasjoner kan oppstå uventet og med ujevne mellomrom, så hvordan kan nødetatene sikre at deres kliniske beslutninger, ferdigheter og reaksjoner vil være på det stadige og høye nivået som forventes av dem?

Treningsdukken Resusci Anne Simulator er utviklet for de unike opplæringsbehov man har innen førstehjelp både før og under innleggelse på sykehus. Den er anatomisk realistisk og innehar en rekke egenskaper som oppfyller mange ulike opplæringsbehov:

  • Luftveisbehandling med supraglottic luftveisapparater
  • Spontan pusting
  • Ekte defibrillering og synkronisert EKG
  • I.V.-injeksjon
  • I.O injeksjon
  • Blodtrykksmåling ved auskultasjon
  • Pulser radialis og carotis
  • Hjerte-, lunge- og vokallyder for grunnleggende simuleringsopplæring.
  • Tydelig tilbakemelding på kvaliteten og prestasjonsnivået vises på SimPad PLUS

En mobil og dynamisk løsning for øvelser og opplæring

Driftes med SimPad PLUS

Treningsdukken styres med SimPad PLUS, noe som gir instruktørene et intuitivt grensesnitt for enkelt å kontrollere og levere svært effektiv trening.

SimPad PLUS fungerer trådløst og gir fleksibel styring av ferdighetstrenerens fysiske reaksjoner. Et enkelt tastetrykk på skjermen vil gi ekstra læringsutbytte fra hendelsene etter hvert som de oppstår. Dette sørger igjen for at ferdigheter som kan redde liv, læres og øves inn på et høyt nivå.

Gjør øvelsene mer realistiske ved hjelp av en pasientmonitor

En valgfri pasientmonitor øker realismen og gjør det mulig å kjøre scenariet i et ekte arbeidsmiljø slik at man kan overvåke, tolke og håndtere pasienten utfra de ulike situasjonene. 

Tydelig tilbakemelding i SimPad PLUS - intuitivt, øyeblikkelig og enkelt!

Underveis i treningen gir SimPad PLUS instruktøren tydelig oversikt og tilbakemeldinger på utfgørelsen av kompresjoner, ventilering og håndplassering.

SimPad PLUS Log Viewer lagrer opplysninger om prestasjoner og danner grunnlag for en god debriefing som optimaliserer læringsutbyttet.

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Velkommen tilbake

Økten din gikk ut mens du var borte. Ønsker du å fortsette pålogget?

Fortsett Utlogging