Gå til indhold
In-situ simulation training In-situ simulation training

Træn til forbedring af færdigheder i den akutte indsats

SimMan Essential

SimMan Essential tilbyder eleverne en risikofri måde til opbygning af holdfærdigheder og styrke individuelle færdigheder inden for håndtering af luftveje, vejrtrækning, hjerte og kredsløb.

Gå til sektion

Et sikkert og risikofrit læringsmiljø

En væsentlig del af simulationspraksis er samling af tværfagligt sundhedspersonale til at træne både almindelige kliniske scenarier og kritiske akutte hændelser. Gentagelse af færdigheder i simuleret praksis reducerer den potentielle fejlmargen og styrker de praktiske færdigheder, når det virkelig gælder.  SimMan Essential gør den scenariebaserede træning virkelighedstro og kontekstualiserer læringsmålene i et sikkert og risikofrit miljø som forberedelse til mødet med virkelige patienter.

Fuld kontrol over alle patientparametre

Vi skabt en løsning med en kombination af avanceret teknologi og enkel opsætning samt scenarier, der er nemme at køre. SimMan Essential kan bruges alene eller sammen med flere avancerede træningsmuligheder som ultralyd eller ventilationsstyring, en klinisk patientmonitor og videobaserede debriefing-systemer.

Du har fuldstændig kontrol over din simulationstræning med vores LLEAP-software, uanset om du vælger at bruge SimMan Essential undervejs i forløbet eller med forudprogrammerede scenarier. Alle aspekter af din elevs simulationsoplevelse er fuldstændigt integrerede og tilgængelige med et tryk på en knap. Du kan indstille fysiske parametre, starte tendenser og logføre handlinger. 

Tag din simulationstræning et skridt videre

Du kan omdanne SimMan Essential til en avanceret nøglefærdig træningsløsning og udvide simulationer, som går videre end træning i kernekompetencer.

Sammen med eksperter har vi skabt en række komplet integrerede opgraderingsmuligheder, som kan kombineres med forskellige SimMan-patientsimulatorer, som yderligere forbedrer din simulation.

Brug jeres egen kliniske patientmonitor under simulationstræning for at få en øget realisme.

VitalsBridge

Omfatter diagnostisk ultralyd med autentiske ultralydssituationer med patologiske fund i simulationer i fuld skala.

Laerdal-SonoSim Ultrasound Solution

Udfør træning med patienter med spontan vejrtrækning suppleret med respirator.

ASL 5000 Lung Solution

Problemfri simulation

Ved hjælp af det omfattende udvalg i Laerdals tekniske og uddannelsesmæssige produktudvalg er du altid operativ og på forkant med den mest innovative simulationskundskab.

Simulationstræning med reddere eller militære teams?

Til uddannelse af specialister i militær- og redderteam anbefaler vi SimMan Essential Bleeding, som har et internt blødningssystem. Dette giver unik mulighed for træning i feltbaseret akutte traumer.

SimMan Essential er robust og pålidelig, så dukken kan modstå den krævende og intensive brug i feltbaserede simulationer.

Oversigt

Specifikationer

Flere luftvejsfærdigheder/funktioner

 • Kontrollerbar åbne/lukkede luftveje; automatisk eller manuelt kontrolleret

 • Hovedtilt/hageløft

 • Kæbetryk med leddelt kæbe

 • Sugning (mundtlig og nasopharynx)

 • Ventilationsmaske

 • Orotracheal intubation

 • Nasotracheal intubation

 • Kombirør, LMA, og andre luftvejsplaceringer

 • Endotrakealtube intubation

 • Retrograd intubation

 • Fiberoptisk intubation

 • Transtracheal jetventilation

 • Nål-cricothyrotomy

 • Kirurgisk cricothyrotomy

 • Variabel luftvejsmodstand til/fra

 • Højre hovedstamme intubation

 • Maveudspilning

 • Sænket cervikal bevægelsesområde

Øjne

 • Blinkende øjne

 • Øjne åbne, lukkede og delvist åbne

 • Øjeskær, manuelt ændre pupiller

Vaskulær adgang

 • IV-arm (højre arm) Etabler IV

 • Intraossøs adgang (skinneben og brystben)

Vejrtrækningsfunktioner

 • Simuleret spontan vejrtrækning

 • Bilaterale og unilaterale bryststigninger og fald

 • CO2-udånding

 • Normale og unormale åndelyde

  • 5 anterior auskultationssteder
  • 6 posterior auskultationssteder

Farmakologi

 • Manuel medicingenkendelse

 • Omfattende formelsamling

Cirkulationsfunktioner

 • BT målt manuelt ved auskultation af korotkoff-lyde

 • Carotis, collum, radial, dorsalis pedis, bagerste tibialis pulser og brachialis (kun venstre side) synkroniseres med EKG

 • Pulsstyrke variabel med BT

 • Pulspalpering er registreret og logget

Hjertefunktioner

 • Omfattende EKG-bibliotek

 • Hjertelyde – fire forreste placeringer

 • Overvågning af EKG-rytme (4 ledninger)

 • 12 leds EKG-display

 • Defibrillering og kardioversion

 • Pacing

Systemfunktioner

 • Trådløs tablet eller PC styrer simulatoren

 • Kontroller flere simulatorer fra én tablet eller PC

 • Kør simulation overalt via dit netværket

Instruktørtilstand

 • Præcis kontrol "på farten"
 • Design og programmer brugerdefinerede scenarier
 • Opret brugerdefinerede begivenheder
 • Kør forprogrammerede scenarier
 • Kører alle SimMan og SimMan 3G-scenarier og patienttilfælde

Auto-tilstand

 • Fysiologiske og farmakologiske modeller kører forprogrammerede scenarier
 • Unik, simpel kontrol af vanskelighed og tempo

Simulationskontrol:

 • Hurtigt frem, pause, spol tilbage, gem/gendan
 • Profilredigering
 • Fremtidig forudsigelseaf patientresultater vises
 • Integreret video-debriefing
 • Datalogning

 • Instruktørkommentarer

 • Arbejder med eksisterende SimMan 3G-scenarier

Andre funktioner

 • Foley-kateterisation

 • Tarmlyde – fire kvadranter

 • Patientens stemme

  • Pre-indspillede lyde
  • Brugerdefinerede lyde

  • •Instruktør kan simulere patientens stemme trådløst

 • Instruktørkommunikation

  • Flere instruktører kommunikerer ved hjælp af integreret stemme over IP

Patientskærm (valgfri)

 • Trådløs

 • Yderst konfigurerbar

 • Røntgendisplay

 • 12 leds EKG-Display

 • Brugerdefineret visning

 • Brugerdefineret videodisplay

 • Iltmætning og bølgeform