Gå vidare till
In-situ simulation training In-situ simulation training

SimMan Essential

Med en realistisk helkroppsdocka i vuxen storlek, ger dig SimMan Essential patentsimualtor möjligheten till omfattande träning på luftvägs- andnings- hjärt- och cirkulationsövningar.

Gå till avsnittet

En kostnadseffektiv simuleringslösning för flera hälsovårdsdiscipliner

SimMan Essential ger utbildare realistisk och engagerande scenariobaserad simulering som utmanar och utvärderar förmågan till kritiskt tänkande och kliniskt beslutsfattande och ger användarna många utbildningsmöjligheter.

SimMan Essentials trådlösa konfiguration gör det möjligt att snabbt förflytta den dit utbildningen blir mest effektiv och realistisk.

Köra simulering med EMS eller militära team?

För specialistträning med militära och EMS-team rekommenderar vi SimMan Essential Bleeding som innehåller ett system med interna blödningar. Det ger unika fördelar för fältbaserad traumautbildning.

SimMan Essential är robust och pålitlig så den klarar påfrestningarna från vidsträckt användning vid fältbaserade simuleringar.

Styrning via LLEAP

LLEAP-driftsmjukvaran gör det lätt och effektivt att simuleringsträna, både på språng i manuellt läge och att köra förprogrammerade scenarier i automatläge.

Eftersom du kan använda samma patientfallsscenarier på alla Laerdals patientsimulatorer med LLEAP, tar de mindre tid att förbereda och ger dig mer tid att undervisa.

Översikt

Specifikationer

Större luftvägsskicklighet/-funktioner

 • Styrbara öppna/slutna luftvägar; styrs automatiskt eller manuellt
 • Huvudlutning/haklyft
 • Käklyft m/ledad käke
 • Sugning (oral och nasofaryngeal)
 • Andningsmaskventilering
 • Orotraleal intubering
 • Nasotrakeal intubering
 • Kombitub, LMA, och övriga luftvägsinföranden
 • Endotrakeal tub-intubering
 • Retrograd intubering
 • Fiberoptisk intubering
 • Transtrakeal luftströmsventilering
 • Nålkoniotomi
 • Kirurgisk koniotomi
 • Variabelt luftvägsmotstånd på/av
 • Högersidig (right main stem) -intubering
 • Utvidgning av buken
 • Minskad grad av cervikal rörlighet

Ögon

 • Blinkande ögon
 • Ögon öppna, slutna och delvis öppna
 • Ögoninstick, byt pupiller manuellt

Vaskuläraccess

 • IV-arm (höger arm) Upprätta IV
 • Intraossal access (tibia och sternum)

Andningsfunktioner

 • Simulerad spontan andning
 • Bilateral och unilateral höjning och sänkning av bröstkorgen
 • CO2-utandning
 • Normala och abnorma andningsljud
  • 5 främre auskulteringsställen
  • 6 bakre auskulteringsställen

Farmakologi

 • Manuell medicinigenkänning
 • Omfångsrik farmakopé

Cirkulationsfunktioner

 • Blodtryck mätt manuellt genom auskultering av Korotkoffljud
 • Carotid-, femoral-, radial-, dorsalis pedis-, posterior tibialis-puls och brakialis (endast vänster sida) synkroniserad med EKG
 • Pulsstyrka variabel med blodtryck
 • Pulspalpering funnen och loggad

Hjärtfunktioner

 • Omfattande EKG-bibliotek
 • Hjärtljud – fyra främre platser
 • EKG-rytmövervakning (4 ledningar)
 • 12-elektrods EKG-display
 • Defibrillering och elkonvertering
 • Pacing

Systemfunktioner

 • Trådlös surfplatta styr simulatorn på avstånd
 • Kontrollera flera dockor från ett gränssnitt
 • Kontrollera simuleringar från vilken plats som helst i ditt nätverk
 • Flera gränssnitt kan kontrollera/observera en enskild simulering
 • Instruktörsläge
  • Exakt kontroll “i farten”
  • Design- och programanpassade scenarier
  • Skapa anpassade händelser
  • Kör för-paketerade scenarier
  • Kör alla SimMan- och SimMan 3G-scenarier och patientfall
 • Auto-läge
  • Fysiologiska och farmakologiska modeller kör förpaketerade simuleringar
  • Unik, enkel skjutkontroll av svårighet och takt
 • Simuleringskontroller:
  • Fast forward, paus, återspolning, spara/återställ
 • Profilredigerare
 • Display för framtidsförutsägelse och patientutgång
 • Integrerad video-rapportering
 • Dataloggning
 • Instruktörskommentarer
 • Fungerar med befintliga SimMan 3G-scenarier

Övriga funktioner

 • Foley-kateterisering
 • Tarmljud – fyra kvadranter
 • Patientröst
  • Förinspelade ljud
  • Anpassade ljud
  • Instruktören kan simulera patientens röst trådlöst
 • Instruktörskommunikation
  • Fler instruktörer kommunicerar över integrerad voice-over-IP

Patientmonitor (tillval)

 • Trådlös
 • Mycket konfigurerbar
 • Röntgendisplay
 • 12-ledningars EKG-display
 • Anpassbar bilddisplay
 • Anpassbar videodisplay
 • Syremättnad och vågform

Specifikationer

Gender, age, size

Adult
Tillgänglig
Female
Tillgänglig
Full-body manikin
Tillgänglig
Male
Tillgänglig

Wounds / Trauma

Optional Trauma Module set
Tillgänglig
Simulated Blood
Tillgänglig

Other

Bends at Waist
Tillgänglig
Denture care
Tillgänglig
Sits unassisted
Tillgänglig
SpO2 saturation
Tillgänglig
Full range of motion
Tillgänglig

Airway features

CO2 exhalation
Tillgänglig
Airway complications (instructor controlled)
Tillgänglig
Auscultation of lung sounds
Tillgänglig
Cricothyrotomy
Tillgänglig
Endotracheal tubes - insertion, securing and care
Tillgänglig
Individual lung or bilateral sound selection
Tillgänglig
Inflatable tongue edema
Tillgänglig
Instructor controlled mechanical airway closure
Tillgänglig
Intubation
Tillgänglig
Laryngospasm
Tillgänglig
Lung sounds, synchronized with breathing rate
Tillgänglig
Needle chest decompression
Tillgänglig
Oral and nasal fiberoptic intubation
Tillgänglig
Oxygen delivery procedures
Tillgänglig
Pharyngeal obstruction
Tillgänglig
Realistic chest rise and fall
Tillgänglig
Retrograde intubation
Tillgänglig
Right mainstem intubation
Tillgänglig
Sellick maneuver
Tillgänglig
Stomach auscultation to verify proper positioning
Tillgänglig
Stomach decompression
Tillgänglig
Suctioning techniques
Tillgänglig
Supraglotic Airways (LMA, LTA and Combitube)
Tillgänglig
Tracheostomy care and suctioning
Tillgänglig
Trans-tracheal jet ventilation
Tillgänglig
Ventilation Sensor
Tillgänglig
Increased left/right lung resistance
Tillgänglig
Chest Tube insertion
Tillgänglig
Foreign-Body Airway Obstruction
Tillgänglig
Supraglotic Airways
Tillgänglig
NPA/OPA insertion
Tillgänglig

CPR

Anatomical Landmarks
Tillgänglig
Compression measurement and feedback
Tillgänglig
Detailed CPR evaluation
Tillgänglig
Ventilation measurement and feedback
Tillgänglig
Abdominal thrust (Heimlich maneuver)
Tillgänglig
Chest compression
Tillgänglig
Head tilt/Chin lift measurement and feedback
Tillgänglig
Bag Valve Mask ventilations
Tillgänglig

Circulation

Auscultation of Heart Sounds
Tillgänglig
Auto conversion of ECG w/defibrillation
Tillgänglig
Defibrillation (manual/automatic)
Tillgänglig
Defibrillation sensors
Tillgänglig
ECG monitoring
Tillgänglig
Instructor controlled ECG rhythm
Tillgänglig
Pacing
Tillgänglig
Heart Sounds, synchronized with ECG
Tillgänglig

Blood pressure / pulses

Adjustable BP levels (Systolic/Diastolic)
Tillgänglig
Adjustable Heart Rate
Tillgänglig
Adjustable Pulse strength
Tillgänglig
Auscultative Gap, with On/Off feature
Tillgänglig
Blood Pressure auscultation
Tillgänglig
Brachial Pulses
Tillgänglig
Carotid Pulse Check Sensors
Tillgänglig
Carotid Pulse during Compressions
Tillgänglig
Korotkoff Sounds, synchronized with ECG
Tillgänglig
Pulse Strengths dependent on Blood Pressure
Tillgänglig
Carotid Pulse
Tillgänglig
Blood Pressure/Pulses
Tillgänglig
Pulse Oxymeter SpO2
Tillgänglig
Synchronized Pulse (w/ECG)
Tillgänglig

Gastrointestinal

Auscultation of Bowel Sounds - normal / abnormal
Tillgänglig
Nasoenteric and Esophageal Tubes - insertion, care, and removal
Tillgänglig
Stomach Distention
Tillgänglig

Circulatory skills and IV drug administration

IM Injections
Tillgänglig
Realistic Flashback
Tillgänglig
Volume Infusion
Tillgänglig

Simulation administration

Create and edit Scenarios
Tillgänglig
Create and edit Themes
Tillgänglig
Event logging
Tillgänglig
Instructor PC
Tillgänglig
Log
Tillgänglig
Pre-programmed Scenarios
Tillgänglig
Preset patient state levels
Tillgänglig
Remote Control
Tillgänglig
Simulated Patient Monitor
Tillgänglig
Web Camera
Tillgänglig
Laptop
Tillgänglig
PC connectivity
Tillgänglig
WiFi operation
Tillgänglig

Catheterization

Complete Urinary Catheterization
Tillgänglig

Scenario Cloud and scenariocloud.laerdal.com Courseware

Scenario Cloud
Tillgänglig

Educational Services (optional)

Custom Scenario programming
Tillgänglig
Customized introduction
Tillgänglig
Introduction course
Tillgänglig
Scenario programming course
Tillgänglig
Update course
Tillgänglig

Debriefing

Debriefing through recorded events
Tillgänglig
Video debriefing
Tillgänglig

Extrication / Immobilization

Extrication
Tillgänglig
Immobilization
Tillgänglig

Technical Services (optional)

Extended Warranty
Tillgänglig
Installation
Tillgänglig
Loaner Program (Americas Only)
Tillgänglig
Preventive maintenance
Tillgänglig
ValuePlus Package
Tillgänglig

Eye features

Blinking Eyelids
Tillgänglig
Interchangeable Pupils
Tillgänglig

Vocal sounds

Live Vocal Sounds (wireless or wired mic)
Tillgänglig
Vocal sounds
Tillgänglig

Ultrasound

Torso Skin with LS Tags
Tillgänglig

Produktnedladdningar

Användarhandböcker

pdf

User Guide, SimMan Essential IE (59mb)

SimMan Essential UG (English) with articulating pelvis

pdf

User Guide, SimMan Ess.Bleeding (58mb)

SimMan Essential Bleeding UG (English) with articulating pelvis

Programvara

exe

Laerdal Debrief Viewer (107mb)

This version has no changes made to it compared with version 2.2.1 – except for correcting a spelling mistake in Japanese. The only reason to upgrade to version 2.2.2 is if you want to run the application in Japanese for SimMan 3G, simMan Essential Bleeding and SimMan Essential.

exe

SimMan 3G Ess 2.4.0 (869mb)

SimMan 3G and Essential Instructor Application Software was discontinued September 2014 and replaced by Laerdal Learning Application (LLEAP) Software. Laerdal will ensure availability and support of Instructor Application (latest software version 2.4.0) for a minimum of five years from the date of discontinuation. No additional improvements or modifications will be made to the Instructor Application. In order to access the latest software advancements available for your simulator, please learn more about LLEAP.

exe

Patient_monitor_2.4_config_patch

This patch fixes an issue where the Patient Monitor application does not start up correctly and may show an error message when started due to a corrupted configuration file. This patch requires that Patient Monitor version 2.4.0, 2.4.1 or 2.4.2 is installed.

Övriga dokument

pdf

SimMan Essential Sell Sheet (1mb)

19-17729 - SimMan Essential SS

Kontakta oss

Be om mer information

Be om mer information

Hur föredrar du att bli kontaktad?
<p>Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med <a href="/se/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank" rel="noopener">Laerdals integritetspolicy</a>.</p>

Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med Laerdals integritetspolicy.

Returnering

Returnering

<p>Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med <a href="/se/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank" rel="noopener">Laerdals integritetspolicy</a>.</p>

Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med Laerdals integritetspolicy.

Teknisk Support

Teknisk Support

<p>Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med <a href="/se/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank" rel="noopener">Laerdals integritetspolicy</a>.</p>

Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med Laerdals integritetspolicy.