Siirry sisältöön
Avaa navigointi
_8LR5933.jpg _8LR5933.jpg

World Restart a Heart Day

Bystander CPR saves lives

World Restart a Heart Day is a global awareness day aimed at increasing bystander CPR. From school children learning to save the life of a loved one, to healthcare providers refreshing their CPR skills, CPR training events are happening around the world today.

World Restart a Heart Day is the initiative of the International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) and the European Resuscitation Council.

Tiedätkö, mitä pitää tehdä, jos jonkun sydän yhtäkkiä pysähtyy?

Joka 20. ihminen näkee sydänpysähdystapauksen elämänsä aikana 

70 % sydänpysähdyksistä tapahtuu kotona

Jokainen minuutti ilman puhallus-paineluelvytystä ja defibrillaatiota pienentää selviytymismahdollisuutta 7–10 %

Eloonjääneiden määrä kasvaa kolminkertaiseksi sivullisten antaman elvytyksen ja defibrillaation myötä

Kirjallisuusviitteet

Gräsner, Jan-Thorsten et al. (2016). EuReCa ONE 27 Nations, ONE Europe, ONE Registry: A prospective one month analysis of out-of-hospital cardiac arrest outcomes in 27 countries in Europe. Resuscitation, painos 109, sivut 188–195. Haettu julkaisusta: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300957216300995

Hengenpelastajien yhteisön luominen

Jokaisen ihmisen on tärkeää osata toimia äkillisessä sydänpysähdystilanteessa. Ratkaisuna on yhteisössä laajalle levinnyt elvytyskoulutus. Alkavan sydänpysähdyksen varhainen tunnistaminen ja tieto siitä, mitä pitää tehdä seuraavaksi, voivat parantaa huomattavasti potilaan hoitotulosta ja selviytymistä.

Aloitteita suurten kansalaismäärien kouluttamisesta kouluissa tai vapaaehtoisorganisaatioissa on tehty onnistuneesti monissa maissa, kuten Yhdysvalloissa, Norjassa, Ruotsissa, Singaporessa, Koreassa, Iso-Britanniassa ja Tanskassa.

Selviytymislukujen lisääminen ympäri maailman

Laerdal toimii yhdessä arvostettujen yhteistyökumppaneiden kanssa ikään kuin katalyyttinä, joka auttaa asiakkaita toteuttamaan toimivia elvytysohjelmia. Amerikasta Australiaan ja Tanskasta Koreaan – tulokset puhuvat puolestaan.

Nation of Lifesavers

American Heart Association (AHA) ja British Heart Foundation (BHF) ovat yhdessä Laerdalin kanssa toteuttaneet laaja-alaisia ohjelmia oppilaiden ja maallikkojen kouluttamiseksi paikallisesti. Yhdysvalloissa yli 2 miljoonaa koululaista saa elvytysopetusta joka vuosi.

Eloonjäämisprosentti kolminkertaistui Tanskassa

Tanska on yksi monista niistä maista, jotka ovat käynnistäneet kansallisen hankkeen elvytyksen opettamiseksi. Ohjelma sisältää pakollisen elvytysopetuksen peruskoululaisille ja ajokorttia suorittaville. Ohjelmaan liittyen on jaettu koulutuspaketteja, hätäkeskukset ovat tarjonneet opastusta ja AED-defibrillaattoreita on asennettu julkisiin paikkoihin.

Ensihoitopalvelut ovat tärkeitä selviytymisen lisäämiseksi. Opimme kuitenkin äskettäin, että avain selviytymiseen on yhteisön sitoutuminen.

Freddy Lippert, lääk. tri, Kööpenhaminan yliopiston apulaisprofessori
Freddy Lippert, lääk. tri, Kööpenhaminan yliopiston apulaisprofessori

Miten Laerdal voi auttaa

Yhteisön elvytyskoulutuksen lisäämistä ja elvytyksen laadun parantamista koskevat hankkeet ovat kriittisen tärkeitä sydänpysähdyksestä selviytymisen parantamiseksi.

Voimme pelastaa yhdessä enemmän ihmishenkiä, kun toteutamme laaja-alaisia elvytyskoulutusohjelmia ja järjestämme toistuvaa, korkealaatuista koulutusta, jota mitataan järjestelmällisesti toiminnan ohjaamiseksi ja kehittämiseksi.