Gå vidare till
Öppna vägledning
_8LR5933.jpg _8LR5933.jpg

World Restart a Heart Day

Bystander CPR saves lives

World Restart a Heart Day is a global awareness day aimed at increasing bystander CPR. From school children learning to save the life of a loved one, to healthcare providers refreshing their CPR skills, CPR training events are happening around the world today.

World Restart a Heart Day is the initiative of the International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) and the European Resuscitation Council.

Vet du vad du ska göra om någons hjärta plötsligt stannar?

1 av 20 blir vittne till ett hjärtstopp någon gång i sitt liv. 

70 % av alla hjärtstopp sker i hemmet.

För varje minut utan HLR och defibrillering minskar den drabbades chans att överleva med 7–10 %.

Överlevnadsgraden är tre gånger högre om en närvarande person ger HLR och defibrillering.

Referenser

Gräsner, Jan-Thorsten et al. (2016). EuReCa ONE 27 Nations, ONE Europe, ONE Registry: A prospective one month analysis of out-of-hospital cardiac arrest outcomes in 27 countries in Europe. Resuscitation, Volume 109, Pages 188–195. Hämtad från: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300957216300995

Skapa ett samhälle av livräddare

Det är viktigt att personer i samhället agerar. Lösningen är en utbredd satsning på HLR-utbildning i samhället. Att tidigt känna igen tecken på begynnande hjärtstillestånd och att veta vad man ska göra kan väsentligt förbättra patientresultat och öka överlevnaden.

Initiativ för att utbilda ett stort antal samhällsmedborgare via skolor och frivilligorganisationer har varit framgångsrika i många länder, bland annat USA, Norge, Sverige, Singapore, Korea, Storbritannien och Danmark.

Öka överlevnadsgraden över hela världen

Laerdal verkar, tillsammans med våra partnerorganisationer, som katalysatorer för att hjälpa våra kunder att implementera program som fungerar. Från Amerika och Australien till Danmark och Korea talar resultaten sitt tydliga språk.

A Nation of Lifesavers

American Heart Association (AHA) och British Heart Foundation (BHF) har samarbetat med Laerdal för att implementera program som når ut brett och utbildar skolbarn och allmänheten i stort i livräddning. I USA utbildas över 2 miljoner skolelever i HLR varje år.

Antalet överlevande tredubblades i Danmark

Danmark är ett av många länder som har lanserat ett nationellt program för HLR-utbildning. Programmet innebar obligatorisk träning för grundskolebarn och alla som ansökte om körkort. Utbildningspaket med instruktioner distribuerades, man erbjöd vägledning via larmtjänstoperatör och hjärtstartare installerades på offentliga platser.

Ambulanssjukvården är viktig för att öka överlevnaden. Men vad vi nyligen har lärt oss är att nyckeln till överlevnad är ett brett engagemang i samhället.

Freddy Lippert, MD, biträdande professor vid Köpenhamns universitet
Freddy Lippert, MD, biträdande professor vid Köpenhamns universitet

Så kan Laerdal hjälpa till

Samhällsinitiativ för ökad HLR-utbildning och bättre kvalitet på den HLR som ges är viktiga för att öka överlevnaden. Genom att implementera omfattande program för HLR-utbildning och erbjuda frekventa övningar av hög kvalitet, med systematisk uppföljning av resultaten, kan vi tillsammans bidra till att rädda fler liv.