Gå vidare till
Öppna vägledning

10 steg för bättre överlevnad efter hjärtstillestånd

Så implementerar du de bästa metoderna för ambulanssjukvårdsprogram

1

Upprätta ett register över hjärtstillestånd

Ett register över hjärtstillestånd är en förutsättning för att föra statistik. Kontinuerlig statistik visar om genomförda förändringar leder till förbättring och hjälper till att identifiera var ytterligare utveckling behövs. Ett register visar inte bara huruvida patienten överlever eller avlider, utan omfattar vårdens samtliga aspekter.

2

Inför utbildning i HLR över telefon och förbättra kvaliteten

Larmmottagaren är den ytterst viktiga första länken i överlevnadskedjan. Många larmtjänster har färdiga rutiner för olika nödsituationer, men erbjuder oftast inte HLR över telefon (T-HLR). Att kunna identifiera hjärtstillestånd och hjälpa larmande åskådare med HLR över telefon har visat sig ge bättre resultat.

3

Satsa på högpresterande HLR

Högpresterande HLR handlar om laginsatser på högsta nivå. Tiden från kollaps till dess att HLR inleds har betydelse för chanserna till överlevnad – men kvaliteten på HLR-insatsen är minst lika viktig. Fortlöpande träning och kvalitetsutveckling är de viktigaste områdena för att säkerställa högpresterande HLR.

4

Korta tiden till utryckning

Chansen att överleva minskar med 10 procent för varje minuts fördröjning av HLR och defibrillering. Snabb ambulansutryckning kan därmed öka överlevnaden med 5–10 procent, utan att kräva ytterligare personal eller resurser. För att lyckas krävs en tydlig lista över incidenter/symptom som ska initiera snabb utryckning och statistik bör föras över tiden till utryckning. Så fort ett kritiskt symptom nämns vid larm ska utryckning ske omedelbart.

5
Man being given CPR with the help of CPR feedback device

Registrera professionella återupplivningar

Defibrillatorns inspelningsenhet skapar ett digitalt register med viktig information som kan användas för att rekonstruera händelser. Sekund-för-sekund-data om hjärtrytm och HLR, synkroniserade med digital röstinspelning, ger en helhetsbild av hjärthändelsen som användarna kan granska och lära sig av. 

6

Etablera ett hjärtstartarprogram för räddningspersonal

Insatser från räddningstjänst eller annan offentlig personal som polis eller väktare har potential att öka överlevnaden efter hjärtstillestånd. På vissa platser där polisen har utbildats i att använda hjärtstartare har man kunnat se dramatiska förbättringar vad gäller överlevnaden. För att lyckas måste det finnas fullt stöd från både polis- och ambulansväsendet och alla poliser måste få individuell praktisk utbildning, snarare än bara video- eller webbaserad träning.

7

Använd smart teknik för att snabbare ge HLR och märka ut hjärtstartare

Räddningsinsatser vid hjärtstillestånd bygger på lagarbete. Med smart teknik kan frivilligpersonal i närheten av ett hjärtstillestånd larmas och platsen för närmaste hjärtstartare (AED) identifieras. Möjligheten för frivilliga att ingripa innan räddningspersonal är på plats ökar chanserna för överlevnad.

8

Gör utbildning i HLR och hjärtstartare obligatorisk i samhället

En hel befolkning som har utbildats i HLR har potential att fördubbla överlevnaden. I många länder är HLR-utbildning obligatoriskt i skolan sedan flera år tillbaka. I USA har 34 delstater gjort HLR-utbildning obligatoriskt för att gymnasieelever ska få ta examen. Det innebär att över 2 miljoner elever utbildas i HLR varje år.

9

Arbeta för ansvarstagande

Årlig resultatgranskning av räddningsinsatser är det bästa sättet att fastställa ansvaret gentemot samhället. Ett system som är transparent med sina resultat förmedlar viktig information. Informationen kan användas för att premiera organisationen om resultaten är positiva. Om resultaten inte är positiva kan informationen användas för att motivera ledande tjänstemän och politiker att investera i förbättringsinsatser.

10

Arbeta för en kultur med hög ambitionsnivå

Att skapa och främja en kultur med hög ambitionsnivå är det svåraste steget. En kultur med hög ambitionsnivå innebär att organisationens medlemmar undermedvetet uppfattar att höga förväntningar och höga prestationer är det som definierar vården. Det kräver i sin tur att ledningen har en övertygande vision och långsiktig plan. Att inrätta och bibehålla en kultur med hög ambitionsnivå kräver ständig kvalitetsförbättring.