Siirry sisältöön
Avaa navigointi

10 vaihetta parantaa sydänpysähdyksestä selviytymistä

Lue, miten parhaat toimintatavat toteutetaan ensihoito-ohjelmissa

1

Luo sydänpysähdysrekisteri

Sydänpysähdysrekisteri on keskeinen arviointimenetelmä. Jatkuva mittaus auttaa määrittämään, ovatko toteutetut muutokset saaneet aikaan parannuksia, ja tunnistamaan parannusten lisätarpeen. Rekisteri arvioi enemmän kuin vain potilaan selviytymistä tai kuolemaa, sillä se huomioi kaikki hoitoon liittyvät seikat.

2

Aloita puhelinavusteinen elvytyskoulutus laadun parantamisella

Hätäkeskuspäivystäjät ovat selviytymisketjun ensimmäinen ja ensiarvoisen tärkeä lenkki. Monilla hätäkeskuksilla on olemassa olevat käytännöt, mutta ne eivät silti tarjoa elvytystä puhelimitse (T-CPR). Sydänpysähdyksen tunnistamisen ja elvytyksen tarjoamisen puhelimitse sivullisten tukemiseksi on osoitettu parantavan eloonjäämisen mahdollisuutta.

3

Korkeatasoisen elvytyksen toteuttaminen

Laadukas painelu-puhalluselvytys on korkeatasoinen tiimisuoritus. Potilaan luhistumisen ja elvytyksen aloittamisen aikaväli ei yksin ennusta selviytymistä, vaan elvytyksen laatu on yhtä tärkeä tekijä. Jatkuva koulutus ja laadunparannusohjelmat ovat keskeisiä korkealaatuisen elvytyksen varmistamiseen liittyviä suosituksia.

4

Ensihoitohenkilöstön nopea paikalle saapuminen

Selviytymisen mahdollisuus laskee 10 %:lla jokainen minuutti elvytyksen aloittamisen ja defibrillaation viivästyessä. Ensihoitohenkilöstön nopea paikalle saapuminen voi lisätä 5-10 % selviytymislukuja ilman henkilöstön tai muiden resurssien lisäystä. Selkeä tapahtumien ja oireiden luettelo, jota käytetään ensihoitohenkilöstön paikalle hälyttämiseen ja hälytysajan mittaamiseen, on erittäin tärkeää. Ensimmäisen maininnan kriittisestä oireesta tulee aiheuttaa välitön hälytys ensihoitohenkilöstön saapumiseksi tapahtumapaikalle.

5
Man being given CPR with the help of CPR feedback device

Ammattimaisen elvytyksen mittaaminen

Defibrillaattorin tallennuslaite luo digitaalisen tallenteen, joka antaa hyödyllistä tietoa tapahtumien rekonstruointia varten. Sekunti sekunnilta tallennetut tiedot sydämen rytmistä ja elvytyksestä synkronoituina digitaalisen äänitallenteen kanssa mahdollistavat sydäntapahtuman tarkastelun ja siitä oppimisen. 

6

Luo AED-ohjelma ensivastehenkilöstölle

Yleisestä turvallisuudesta vastaavilla henkilöillä tai muilla ensivastehenkilöillä, kuten poliisilla ja muulla turvallisuushenkilöstöllä, on mahdollisuus lisätä sydänpysähdyksestä selviytymisen mahdollisuuksia. Joissain yhteisöissä poliisin käyttämä defibrillaatio on parantanut selviytymislukuja dramaattisesti. Tämän onnistumiseksi tarvitaan ensihoitohenkilöstön tukea. Jokainen poliisi tulisi kouluttaa henkilökohtaisesti elvyttämään videoiden tai verkkopohjaisen koulutuksen sijaan.

7

Käytä älytekniikkaa elvytysosaamisen laajentamiseen ja AED-defibrillaattoreiden sijainnin tunnistamiseen

Sydänpysähdykseen reagointi on tiimitoimintaa. Älytekniikka on hyödyllistä vapaaehtoisen ensiapuhenkilöstön hälyttämiseen lähellä olevan sydänpysähdystapauksen hoitamiseen sekä lähimmän AED-defibrillaattorin paikan ilmoittamiseen. Potentiaalisen vapaaehtoisen auttajan tapahtumapaikalle saapuminen ennen ensihoitohenkilöstöä lisää sydänpysähdyksestä selviämisen mahdollisuutta.

8

Tee elvytyksen ja AED:n käytön koulutuksesta pakollista kouluissa ja yhteisöissä

Peruselvytykseen koulutetulla väestöllä on mahdollisuus kaksinkertaistaa selviytymisluvut. Monissa maissa pakollinen elvytyskoulutus on ollut osa koulun opetussuunnitelmaa jo useita vuosia. Yhdysvalloissa 34 osavaltiota on tehnyt elvytyskoulutuksesta lukiosta valmistumisen edellytyksen. Tämä tarkoittaa sitä, että Yhdysvalloissa yli 2 miljoonaa koululaista saa elvytysopetusta joka vuosi.

 

9

Yhteinen työ vastuun lisäämiseksi

Vuotuinen ensiapupalvelun suorituskykyraportti on paras tapa määrittää vastuuvelvollisuus yhteisöä kohtaan. Suorituskyvyn osalta läpinäkyvä järjestelmä jakaa elintärkeitä tietoja. Tietoja voidaan käyttää organisaation mainostamiseen, jos tulokset ovat positiivisia. Jos tulokset eivät ole positiivisia, tietoja voidaan käyttää motivoimaan yhteisön johtajia ja poliitikkoja investoimaan parannustoimiin.

10

Työ kohti huippuosaamisen kulttuuria

Huippuosaamisen kulttuurin luominen ja vaaliminen on vaikein vaihe. Huippuosaamisen kulttuuri on organisaation jäsenten epäsuora tietoisuus siitä, että korkeat odotukset ja korkea suoriutuminen määrittävät hoidon tason. Se edellyttää johtajuutta ja määrätietoisen vision sekä pitkäaikaisen suunnitelman. Huippuosaamisen kulttuurin ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa laadun parannusta.