Przejdź do treści

10 kroków do poprawy przeżywalności pacjentów po zatrzymaniu krążenia

Dowiedz się, jak wdrożyć najlepsze praktyki w zakresie programów ratownictwa medycznego

1

Stworzyć rejestr przypadków zatrzymania krążenia

Rejestr przypadków zatrzymania krążenia to najważniejszy element pomiaru wydajności RKO. Ciągłe pomiary pozwolą ustalić, czy wdrażanie zmian prowadzi do poprawy i pomogą wskazać dalsze usprawnienia. Rejestr zawiera nie tylko informacje o tym, czy pacjent żyje, czy nie – obejmuje także wszystkie aspekty związane z opieką.

2

Rozpoczęcie szkolenia w zakresie RKO wspieranej przez telefon z poprawą jakości

Dyspozytorzy stanowią kluczowe pierwsze ogniwo łańcucha przeżycia. Wiele dyspozytorni ratownictwa dysponuje odpowiednimi protokołami, jednak nie jest w stanie zaproponować RKO wspieranej przez telefon (T-RKO). Wykazano, że identyfikacja zatrzymania krążenia i zaoferowanie T-RKO w celu wsparcia świadków zdarzenia poprawia wyniki przeprowadzanej RKO.

3

Wdrożenie wysokiej jakości RKO

Wysokiej jakości RKO to wysokiej jakości działanie zespołowe. O przeżyciu decyduje nie tylko czas, jaki upłynie od utraty przytomności do rozpoczęcia RKO. Tak samo ważna jest jakość wykonywanej RKO. Ustawiczne szkolenie i programy poprawy jakości to kluczowe zalecenia mające na celu zapewnienie wysokiej jakości RKO.

4

Szybka pomoc dyspozytora

Ponieważ szanse na przeżycie spadają o 10% z każdą minutą opóźnienia RKO i defibrylacji, szybkie zadysponowanie wyjazdu służb ratowniczych może dodać 5–10% do współczynnika przeżywalności bez zatrudniania dodatkowego personelu. Kluczowe jest posiadanie przejrzystej listy zdarzeń/objawów służącej do wdrażania szybkiej pomocy dyspozytora. Pierwsza wzmianka o objawie kluczowym zobowiązuje do natychmiastowego wysłania zespołu ratunkowego.

5

Profesjonalny pomiar resuscytacji

Opcja nagrywania w defibrylatorze zapewnia użyteczne informacje umożliwiające rekonstrukcję wydarzeń. Nagranie, sekunda po sekundzie, pracy rytmu serca oraz wykonywanego RKO wraz z komendami głosowymi, pozwala na dokładną analizę zdarzenia sercowo - naczyniowego i naukę na jego podstawie. 

6

Ustalenie programu AED dla osób udzielających pierwszej pomocy

Funkcjonariusze publiczni lub inne osoby udzielające pierwszej pomocy, na przykład policja mogą podnieść współczynnik przeżycia pacjentów po zatrzymaniu krążenia. Niektóre społeczności, gdzie wdrożono stosowanie defibrylacji przez policję, osiągnęły znaczną poprawę przeżywalności pacjentów. Aby te działania zakończone zostały sukcesem, musi istnieć pełne wsparcie policji i służb ratownictwa medycznego, a każdy policjant powinien osobiście odbyć szkolenie na żywo, nie zaś szkolenie wideo lub internetowe.

7

Wykorzystanie najnowszych technologii (np. aplikacji w smartfonach) do rozszerzenia zakresu RKO i wskazania lokalizacji AED

Reakcja na zatrzymanie krążenia to działanie zespołowe. Najnowsze technologie mogą zostać wykorzystane do powiadomienia ochotników reagujących na nagłe zdarzenia zatrzymania krążenia, a także wskazać najbliższe AED. Potencjalne przybycie ratownika-ochotnika na miejsce zdarzenia przed przyjazdem służb ratowniczych zwiększa prawdopodobieństwo powodzenia resuscytacji.

8

Szkolenia w zakresie RKO i wykorzystywania AED powinny być obowiązkowe w szkołach i wśród lokalnych społeczności.

Powszechne szkolenie społeczne w zakresie RKO może dwukrotnie zwiększyć szanse przeżycia. W wielu krajach obowiązkowe szkolenia w zakresie RKO są elementem programu nauczania od wielu lat. W Stanach Zjednoczonych 34 stany wprowadziły szkolenie z RKO jako element obowiązkowy do ukończenia liceum. Oznacza to, że każdego roku ponad 2 miliony uczniów są szkolone w zakresie RKO.

9

Praca na rzecz budowania poczucia odpowiedzialności

Coroczny raport z jakości pracy służb ratowniczych jest najlepszym sposobem na określenie odpowiedzialności względem społeczeństwa. System, który jest przejrzysty pod względem jakości działania, udostępnia istotne informacje. Te informacje mogą być wykorzystane do promowania organizacji, jeśli wyniki będą pozytywne. Jeśli wyniki nie są zadowalające, informacje można wykorzystać, aby zmotywować liderów społecznych i polityków do dalszych starań w celu uzyskania poprawy.

10

Praca na rzecz kultury doskonałości

Tworzenie i podtrzymywanie kultury doskonałości to najtrudniejszy etap. Kultura doskonałości to niewyrażona wprost świadomość członków organizacji, że wysokie oczekiwania i wysoka jakość definiują standard opieki. Wymaga przywództwa z określoną wizją i długoterminowym planem. Aby możliwe było utrzymanie kultury doskonałości, konieczne jest stałe podnoszenie jakości.