Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę

10 kroków do poprawy przeżywalności pacjentów po zatrzymaniu krążenia

Dowiedz się, jak wdrożyć najlepsze praktyki w zakresie programów ratownictwa medycznego

1

Stworzyć rejestr przypadków zatrzymania krążenia

Rejestr przypadków zatrzymania krążenia to najważniejszy element pomiaru skuteczności programu. Ciągłe pomiary pozwolą ustalić, czy wdrażanie zmian prowadzi do poprawy i pomogą wskazać dalsze usprawnienia. Rejestr zawiera nie tylko informacje o tym, czy pacjent przeżył, czy nie – obejmuje także wszystkie aspekty związane z opieką.

2

Rozpoczęcie szkoleń dyspozytorów w zakresie RKO z telefonicznym instruktażem oraz monitorowanie ich jakości

Dyspozytorzy ZRM stanowią kluczowe pierwsze ogniwo łańcucha przeżycia. Wiele dyspozytorni medycznych dysponuje odpowiednimi procedurami, jednak nie jest w stanie zapewnić skutecznego instruktażu telefonicznego z zakresu RKO. Wykazano, że wczesna identyfikacja zatrzymania krążenia i telefoniczne wsparcie świadków zdarzenia, poprawia wyniki przeprowadzanej RKO.

3

Wdrożenie wysokiej jakości RKO

Wysokiej jakości RKO opiera się na sprawnej pracy zespołowej. O przeżyciu decyduje nie tylko czas, jaki upłynie od zatrzymania krążenia do rozpoczęcia RKO, ale również jej jakość. Cykliczne szkolenie i programy poprawy jakości to kluczowe zalecenia mające na celu zapewnienie wysokiej jakości RKO.

4

Niezwłoczne zadysponowanie ZRM

Szanse na przeżycie poszkodowanego spadają o 10% z każdą minutą opóźnienia RKO i defibrylacji. Dzięki szybkiemu zadysponowaniu wyjazdu ZRM możemy zwiększyć przeżywalność nawet o 5-10%. Przejrzysta lista objawów pomaga dyspozytorom w podejmowaniu decyzji o wysłaniu ZRM. Pierwsza wzmianka o wystąpieniu kluczowego objawu, zobowiązuje ich do natychmiastowego wysłania karetki na miejsce zdarzenia.

5
Man being given CPR with the help of CPR feedback device

Profesjonalny pomiar resuscytacji

Niektóre defibrylatory mogą rejestrować przebieg RKO w tym rytm serca, przebieg defibrylacji oraz dźwięków z miejsca zdarzenia. Tym samym zapewniają użyteczne informacje umożliwiające rekonstrukcję zdarzenia, jego dokładną analizę oraz wyciągnięcie wniosków.

 

6

Wdrożenie programu AED wśród służb publicznych

Funkcjonariusze publiczni lub inne osoby udzielające pierwszej pomocy, mogą podnieść współczynnik przeżycia pacjentów po zatrzymaniu krążenia. W rejonach, gdzie wdrożono stosowanie defibrylacji przez policję zauważono znaczną poprawę przeżywalności pacjentów. Takie działania, aby przynieść pozytywne efekty; muszą mieć pełne wsparcie służb, które otrzymają niezbędny sprzęt oraz praktyczne szkolenie.

7

Wykorzystanie najnowszych technologii (np. aplikacji w smartfonach) do powiadomień o konieczności podjęcia RKO i wskazania lokalizacji AED

RKO to działanie zespołowe. Najnowsze technologie mogą być wykorzystywane do powiadomienia przebywających w pobliżu przeszkolonych ochotników, a także wskazać najbliższe AED. Przybycie osoby przeszkolonej na miejsce zdarzenia przed przyjazdem ZRM zwiększa prawdopodobieństwo powodzenia resuscytacji.

8

Obowiązkowe szkolenia z zakresu RKO z użyciem AED w szkołach.

Powszechne szkolenie społeczeństwa w zakresie RKO może dwukrotnie zwiększyć szanse przeżycia. W wielu krajach szkolenia w zakresie RKO są elementem programu nauczania od wielu lat. W Stanach Zjednoczonych 34 stany wprowadziły szkolenie z RKO jako element niezbędny do ukończenia liceum. Oznacza to, że każdego roku ponad 2 miliony uczniów są szkolone w zakresie RKO.

9

Budowanie poczucia odpowiedzialności

Udostępnianie społeczeństwu raportów o jakości udzielanej pomocy buduje społeczną odpowiedzialność. Informacje w nich zawarte mogą być wykorzystywane do promowania programów szkoleniowych, bądź motywowania liderów społecznych i polityków do dalszych działań.

10

Promowanie kultury doskonałości

Tworzenie i podtrzymywanie kultury doskonałości to najtrudniejszy etap. Kultura doskonałości to świadomość członków organizacji, że standardy opieki są definiowane przez wysokie oczekiwania oraz wysoką jakość. Jej rozwój wymaga przywództwa, jasno określonej wizji i długoterminowego planu; a utrzymanie - stałego podnoszenia jakości.