Meteen naar de inhoud
Open navigatie

10 stappen om de overlevingskans bij een acute hartstilstand te vergroten

Leer hoe u de best practice programma’s voor spoedeisende hulpdiensten kunt implementeren

1

Maak een register voor hartstilstanden

Een register voor hartstilstanden is cruciaal voor metingen. Constante metingen bepalen of doorgevoerde wijzigingen tot verbetering leiden en helpen u verdere maatregelen ter verbetering te nemen. Een register meet meer dan alleen of de patiënt het overleeft of sterft, het meet ook alle aspecten met betrekking tot de zorg.

2

Start telefonische reanimatietraining met kwaliteitsverbetering

Telefonische hulpverleners zijn de eerste cruciale schakel in de overlevingsketen. Veel meldkamers hanteren bepaalde protocollen, maar bieden geen telefonische reanimatie (T-CPR). Het is gebleken dat het identificeren van een hartstilstand en het verlenen van telefonische reanimatie de resultaten verbetert.

3

Verleen hoogwaardige reanimatie

Hoogwaardige reanimatie is een hoogwaardige teamprestatie. Niet alleen is de tijd vanaf het moment dat de hartstilstand inzet tot aan het moment dat er met reanimeren wordt begonnen bepalend voor de overlevingskansen; de kwaliteit van de reanimatie is net zo belangrijk. Constante training en programma’s ter verbetering van de kwaliteit zijn belangrijke aanbevelingen om hoogwaardige reanimatie te kunnen garanderen.

4

Verleen zo snel mogelijk hulp

Iedere minuut dat de reanimatie en defibrillatie later wordt gegeven, daalt de overlevingskans met 10 procent. Snelle hulpverlening van de nooddiensten kan het overlevingspercentage van een gemeenschap met 5 tot 10 procent vergroten zonder extra personeel of middelen te gebruiken. Het is van cruciaal belang om een duidelijke lijst met incidenten/symptomen op te stellen die gebruikt kan worden om snel hulp te kunnen verlenen en om de responstijd te kunnen meten. De eerste keer dat een cruciaal symptoom wordt genoemd, is er onmiddellijke hulpverlening vereist.

5
Man being given CPR with the help of CPR feedback device

Meet professionele reanimatie

Het opname-apparaat voor defibrillaties maakt een digitaal verslag met bruikbare informatie om gebeurtenissen te reconstrueren. Gegevens per seconde over hartritme en reanimatie gesynchroniseerd met digitale spraakopname geven een volledig beeld van de hartstilstand waarvan tevens geleerd kan worden. 

6

Zet een AED-programma op voor eerstehulpverleners

Openbare veiligheid of overige eerstehulpverleners zoals de politie en overig veiligheidspersoneel hebben de potentie om de overlevingskansen tijdens een hartstilstand te vergroten. Sommige gemeenschappen die defibrillatie door de politie hebben ingevoerd, hebben de overlevingspercentages drastisch zijn toenemen. Om hier een succes van te maken, moeten de politie en spoedeisende hulpdiensten dit volledig ondersteunen en dient iedere politieagent persoonlijke training te krijgen in plaats van een online of videotraining.

7

Gebruik slimme technologieën om reanimatie te verlengen en AED-locaties te achterhalen

Reageren op een hartstilstand is een teamprestatie. Slimme technologieën zijn handig om vrijwillige hulpverleners op de hoogte te brengen van een hartstilstand in de buurt en om de locatie van de dichtstbijzijnde AED te achterhalen. Het potentieel van een vrijwillige hulpverlener die eerder hulp kan verlenen dan spoedeisende hulpdiensten vergroot de kans op succes.

8

Maak reanimatie- en AED-training op scholen en in gemeenschappen verplicht

Als de wereldbevolking getraind is om reanimatie te geven, kunnen de overlevingskansen mogelijk verdubbeld worden. In veel landen is verplichte reanimatietraining al jaren onderdeel van het onderwijssysteem. In de Verenigde Staten is reanimatietraining in 34 staten een verplicht onderdeel op de middelbare school. Dit betekent dat meer dan 2 miljoen scholieren ieder jaar reanimatietraining krijgen.

9

Werk toe naar verantwoordelijkheid

Een jaarlijks prestatieverslag voor spoedeisende hulpdiensten is de beste manier om verantwoording aan de gemeenschap af te leggen. Een systeem dat transparant is over prestaties deelt cruciale informatie. Deze informatie kan gebruikt worden om de organisatie te promoten als de resultaten positief zijn. Als de resultaten negatief zijn, kan de informatie gebruikt worden om leiders binnen de gemeenschap en politici te motiveren om te investeren in verbeteringen.

10

Werk toe naar een prestatiecultuur

Het creëren en stimuleren van een prestatiecultuur is de moeilijkste stap. Een prestatiecultuur is een expliciete bewustheid van leden van de organisatie dat hoge verwachtingen en uitstekende prestaties de zorgstandaard bepalen. Het vereist leiderschap met een vastberaden visie en langetermijnplan. Het in stand houden van een prestatiecultuur vereist voortdurende kwaliteitsverbeteringen.