RQI: programma voor de kwaliteitsverbetering van reanimatie

Een baanbrekende nieuwe methode voor reanimatie-training

     

     

Algemene uitdagingen voor reanimatie-training

Kwaliteit

Veel zorgverleners verrichten zelden reanimatie als onderdeel van hun dagelijks werk, en sommigen voeren zelden reanimatie uit, afgezien van de trainingscursus die jaarlijks of om de 2 jaar plaatsvindt (1). Uit onderzoek blijkt dat vaardigheden in reanimatie-compressie en beademing teruglopen door te weinig gebruik en dat geldt tevens voor de algehele kwaliteit van reanimatie. Dat kan al optreden binnen 3 maanden na de training (2).

Compliance

Hoe kunnen zorginstellingen reanimatie van goede kwaliteit garanderen en protocollen naleven? Tegenwoordig besteden drukbezette professionals in de gezondheidszorg veel tijd aan het samenvatten, bevestigen en documenteren van aanwezigheid, wat vereist is voor externe en interne documentatie.

Kosten

De traditionele reanimatie-training levert niet alleen directe kosten op omdat medewerkers buiten werktijden trainingen moeten volgen en instructeurs betaald moeten worden. Er zijn ook indirecte kosten, zoals minder tijd op de afdeling of aan het bed, wat tot minder zorg voor patiënten kan leiden.

     

Het RQI-programma is ontwikkeld om aan deze uitdagingen tegemoet te komen.

Een frequente training met een lage dosis (low dose - high frequency) - om de vaardigheden te behouden

     

RQI Station met feedback voor de leerling (klik om te vergroten)
 

     

Met RQI kunnen zorgverleners korte regelmatige trainingen volgen, ook wel laaggedoseerde zeer frequente (low dose - high frequency) training genoemd. Skills Stations worden binnen de instelling op bereikbare locaties ingezet, bijvoorbeeld vlakbij werkstations. De stations worden gebruikt voor kwartaalbeoordelingen van vaardigheden die de klok rond in gemiddeld 10 minuten kunnen worden afgelegd. Trainers ontvangen in real time verbale en visuele feedback bij het uitvoeren van hartmassages en beademing, de kwaliteit van de geleverde reanimatie wordt gemeten en er wordt een score gegeven.

Een onderzoek in pediatrie toonde aan dat regelmatige, korte trainingssessies (zgn. laaggedoseerde, zeer frequente training) het behoud van reanimatievaardigheden van hoge kwaliteit meer dan verdubbelt (3).

   

Laerdal Analytics - ter ondersteuning van naleving en kwaliteitsverbetering

     

Onderverdeling van de resultaten van individuele vaardigheden en organisatorisch overzicht (klik om te vergroten)

     

   

RQI wordt geleverd met krachtige hulpmiddelen voor gegevensbeheer zoals speciale hulpmiddelen voor lesbeheer en analyses. In aanvulling op real-time feedback op de prestaties voor de student biedt dit een visuele analyse van organisatorische, afdelings- en individuele prestatiegegevens die door de tijd heen gevolgd kunnen worden. Deze rapporten identificeren tevens doelen voor kwaliteitsverbetering, die zeer waardevol zijn voor audits en rapportage aan het management.

    

Training op locatie - om de kosten te beperken en meer tijd over te houden voor patiëntenzorg

     

Geregistreerde gegevens laten zien dat RQI-stations rondom de klok worden gebruikt.
 

     

Met RQI is de training zelfsturend en komt deze naar de student toe. Hierdoor blijven zorgverleners op hun werkplek en kan training plaatsvinden waar dat het beste uitkomt en in het rooster past. Gegevens van reeds ingevoerde RQI-programma's laten zien dat training nu de klok rond plaatsvindt, met trainingspieken rond het wisselen van de ploegen.

Dit maakt tevens geld en tijd vrij voor instructeurs en opleiders, zodat ze middelen kunnen concentreren op teamtraining en risicogebieden in plaats van basisvaardigheden.

Stel dat u 1000 medewerkers 3,5 uur per jaar moet trainen op het gebied van basisreanimatie. Door het RQI-programma in te voeren, heeft iedereen ten minste 1 uur minder training nodig. Dat is 1000 uur minder training per jaar.

Duizend uur extra voor patiëntenzorg.

    

RQI in actie

Texas Health Resources, USA

Twee jaar na implementatie van het RQI-programma bij het ziekenhuis Texas Health Resources in Dallas (Texas) kan het ziekenhuis bogen op:

  • 98% voltooiing van cursus per kwartaal
  • $ 250.000 besparing op de kosten voor reanimatietraining
  • 21% hoger overlevingspercentage

Het personeel van Texas Health Resources waardeert het RQI-programma en heeft weinig zin om terug te keren naar training in klaslokalen, omdat het programma uitstekend voldoet aan de wens naar kwaliteitsverbetering van reanimatie.

Cabrini Health, Australië

Om aan de Australische veiligheids- en kwaliteitsnormen voor de gezondheidszorg (NSQHS) te voldoen, voerde het Australische Cabrini Health voor alle zorgverleners RQI in.

100% van het personeel heeft de training voltooid en uit de gegevens bleek dat de training de klok rond kon plaatsvinden met trainingspieken rond het wisselen van de ploegen.

Met behulp van RQI ontvingen zij een 'Met with Merit'-aanduiding in hun ziekenhuisaccreditatie.

 

    

     

    

Toen we het programma startten, toonden de gegevens aan dat maar 25% van ons personeel hartmassage en beademing met de vereiste snelheid kon uitvoeren. Het bestaande programma kostte ons meer dan $ 500.000 per jaar, en de controle van naleving van de betreffende normen was omslachtig. Maar nu voldoet meer dan 90% van onze medewerkers aan de norm, en weten we dat iedereen de training heeft voltooid.

Matt Johnson

Directeur Educatie
Cabrini Health, Australië

    

Onderzoek waarnaar is verwezen:

  1. Paramedic exposure to out-of-hospital cardiac arrest is rare and declining in Victoria Australia. Dyson et al. 2015. Resuscitation 89, 93-98.
  2. Part 16: Education, Implementation, and Teams 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Bhanji et al. Circulation. 2010;122(suppl 3):S920-S933
  3. Low-Dose, High-Frequency CPR Training Improves Skill Retention of In-Hospital Pediatric Providers. Sutton et al. Pediatrics. 2011;128:e145-e151